Frederick: Έναρξη νέου εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακού στις Τεχνολογίες, Εκπαίδευση και Αειφορία

Το Πανεπιστήμιο Frederick συνεχίζοντας την παράδοση που δημιούργησε στα θέματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, τόσο με την επιτυχή προσφορά του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, αλλά και την υλοποίηση πληθώρας ερευνητικών αλλά και διεθνών προγραμμάτων τόσο για τη διατήρηση του περιβάλλοντος και της φύσης, αλλά και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφόρου Ανάπτυξης, μέσα από τη δυναμική Μονάδα Διατήρησης της Φύσης που διαθέτει, καινοτομεί για ακόμη μια φορά, προσφέροντας ένα νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα. To πρόγραμμα αυτό είναι εξ’ αποστάσεως και αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.

Η ανάπτυξή του χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συντονιστικό όργανο την ΄Εδρα UNESCOICT sin Education for Sustainable Development του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τη συνεργασία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ανάμεσα στα οποία τοFrederick έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίησή του.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι το πρώτο και μοναδικό στο είδος του σε παγκόσμιο επίπεδο, αντανακλά στις προτεραιότητες που θέτει η UNESCO για την εκπαίδευση προς την αειφόρο ανάπτυξη με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών, προσφέρεται στην Αγγλική Γλώσσα και υποστηρίζεται από επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας από την Κύπρο και το εξωτερικό που έχουν εξειδίκευση, εμπειρία και σημαντικό έργο στα πεδία των ΤΠΕ και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Το συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα πέρα από την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Παιδεία, η οποία και το χρηματοδότησε, έχει τύχει της έγκρισης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ε.Α.Ι.Π.) και της αναγνώρισης από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

Το συγκεκριμένο διεπιστημονικό, εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακό πρόγραμμα, στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες που αφορούν: α) στην ανάπτυξη και τη διάχυση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας, β) στις αυξανόμενες προκλήσεις αναφορικά με την προώθηση και την ενίσχυση νέων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και καθιέρωση της μετασχηματιστικής μάθησης δια βίου, γ) στο παγκόσμιο αίτημα για βελτίωση της ποιότητας ζωής στη βάση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, με στόχο τη διαμόρφωση επαγγελματιών, αλλά και εκπαιδευτικών οι οποίοι θα έχουν τις ικανότητες εκείνες που θα τους καθιστούν επαρκείς να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της αγορά εργασίας, αλλά και της εκπαίδευσης που θέτουν ως προτεραιότητά τους το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους αναγνωρισμένων ανώτατων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, που προέρχονται από το χώρο των επιστημών ευρύτερα (περιβαλλοντικές, φυσικές, ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες, από το χώρο των τεχνολογιών και της παιδαγωγικής) και επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις ικανότητές τους και την επάρκειά τους στα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης στην τυπική, μη-τυπική και άτυπη εκπαίδευση μέσω των ΤΠΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης και ευρύτερα σε άτομα από ΜΚΟ και άλλους οργανισμούς στην Κύπρο και το εξωτερικό που ασχολούνται με θέματα περιβαλλοντικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού χαρακτήρα.

Ο διεπιστημονικός χαρακτήρας του προγράμματος, η ευελιξία στη δομή του και η ποικιλία των περιεχομένων του τα οποία δομούνται στις περιβαλλοντικές επιστήμες, στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στην περιβαλλοντική και αειφόρο πολιτική καθώς και την έρευνα, το καθιστούν ιδιαίτερα καινοτόμο, αφού λαμβάνει υπόψη του τη βασική ανάγκη επαναπροσανατολισμού των προγραμμάτων σπουδών των ανώτατων ιδρυμάτων σε διεπιστημονικά πλαίσια, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για αποφοίτους, οι οποίοι θα συνδέουν τη θεωρία και την πράξη, μέσα μάλιστα από την αγορά εργασίας και ειδικότερα στα πεδία του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.

Στη βάση της πιο πάνω επισήμανσης σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο διεπιστημονικό πρόγραμμα είναι «υβριδικό» και πέρα από την ηλεκτρονική μάθηση, προβλέπει και μετακινήσεις των φοιτητών σε διάφορες χώρες και περιβάλλοντα μέσω της μορφής θερινού σχολείου, με στόχο την εφαρμογή των αποκτηθέντων ικανοτήτων τους σε πραγματικά περιβάλλοντα.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη και μερική φοίτηση. Η επιτυχής ολοκλήρωσή του προϋποθέτει τη συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (δύο χρόνια πλήρης φοίτηση και τέσσερα χρόνια μερική φοίτηση), παρέχοντας στους αποφοίτους τη δυνατότητα να εργασθούν στους πιο κάτω τομείς:

  •  Στην εκπαίδευση τυπική, μη-τυπική και άτυπη.
  •  Στο δημόσιο τομέα και σε οργανισμούς που ασχολούνται με την αειφόρο και περιβαλλοντική πολιτική, όπως επίσης και με τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης.
  •  Σε διεθνείς, περιφερειακούς, εθνικούς και τοπικούς Μη-Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) και εταιρείες που ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης (κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά).
  •  Σε γραφεία και εταιρείες ανάπτυξης προγραμμάτων για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, όπως και γραφεία και εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στα σχετικά θέματα.
  •  Στην έρευνα για την αειφόρο ανάπτυξη και το περιβάλλον, όπως επίσης και στην έρευνα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

26202359

Αναλυτικές πληροφορίες για το νέο αυτό Διεθνές εξ’ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα που αφορά την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Frederick για το πρόγραμμα :

http://dl.frederick.ac.cy/index.php?option=com_content&view=article&id=469&Itemid=240&lang=en

ΤΗΣ ΔΡΟΣ ΑΡΑΒΕΛΛΑΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥ –
Επισκέπτρια Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending