Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015 — Πρόγραμμα Erasmus+

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων 2015 

Πρόγραμμα Erasmus+

Εισαγωγή και στόχοι

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων βασίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, καθώς και στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2014 του Erasmus+ — διεθνής διάσταση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (τομέας 4) και στο ετήσιο πρόγραμμα εργασίας 2015 του Erasmus+. Το πρόγραμμα Erasmus+ καλύπτει την περίοδο 2014 έως 2020. Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος Erasmus+ ορίζονται στα άρθρα 5, 11 και 16 του κανονισμού.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending