fbpx

CUT: Νέο Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την προσφορά από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο ενός νέου, πρωτοποριακού για τα δεδομένα της Κύπρου αλλά και του ευρύτερου χώρου της Νότιας Ευρώπης, προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών: το Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη και την Μηχανική Δεδομένων (MSc in Data Science and Engineering).

Στην εποχή μας, η ανάδειξη των τεχνολογιών διαδικτύου, υπολογιστικού νέφους και πολυμέσων ως αναπόσπαστου μέρους της καθημερινότητας, τόσο στον χώρο της εργασίας όσο και στο πεδίο του προσωπικού βίου, έχει σαν αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι δεδομένων να παράγονται από τους χρήστες πληροφοριακών συστημάτων σε καθημερινή βάση. Η καταγραφή και αποθήκευση αυτών των δεδομένων από τους παρόχους των πληροφοριακών αυτών συστημάτων και υπηρεσιών είναι πλέον μια διαδικασία ρουτίνας λόγω και του χαμηλού κόστους των μεγάλων συστημάτων βάσεων δεδομένων.

Βάσει αυτών των εξελίξεων, η τεχνολογική, επιστημονική και επιχειρηματική πρόκληση-κλειδί της εποχής μας είναι η ανάπτυξη συστημάτων ανάλυσης δεδομένων μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή συστημάτων που έχουν την ικανότητα να επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο μεγάλους όγκους δεδομένων ώστε να εξάγουν χρήσιμη πληροφορία πολύ υψηλής προστιθέμενης αξίας για την καθοδήγηση των διαδικασιών λήψης απόφασης. Άκρως ανταγωνιστικές βιομηχανίες της οικονομίας της γνώσης όπως τα κοινωνικά δίκτυα, οι μηχανές αναζήτησης, οι μεγάλες εταιρίες ανάπτυξης πρωτότυπων φαρμάκων, τα μεγάλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, οι εταιρίες αμυντικών συστημάτων, αλλά και ο τραπεζικός τομέας (εκτίμηση ρίσκου, διαχείριση κεφαλαίων), όπως και οι μεγάλες εταιρείες λιανικών πωλήσεων, είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις οργανισμών όπου τεράστιοι όγκοι δεδομένων συλλέγονται σε καθημερινή βάση. Η ευφυής ανάλυση και αξιοποίηση αυτών των δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας για τους οργανισμούς αυτούς.

Η Επιστήμη και η Μηχανική Δεδομένων είναι ο νέος, δυναμικά ανερχόμενος τεχνολογικός και επιστημονικός τομέας που στοχεύει στην ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την επιτυχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση ακριβώς αυτών των προκλήσεων. Ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο ότι έχει αποκληθεί από πολλούς κορυφαίους διανοητές (όπως ο Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια, Berkeley, Prof. Hal Varian), από ηγέτες μερικών από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς κολοσσούς ανά το παγκόσμιο (όπως ο πρώην CEO της Google, Eric Schmidt), και από τη μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων παγκοσμίως (McKinsey and co.) ως η πιο ελκυστική δουλειά του 21ου αιώνα.

Με άκρως συντηρητικές εκτιμήσεις, προβλέπεται ότι μόνο στις ΗΠΑ στα επόμενα τρία χρόνια θα υπάρξει μια έλλειψη σε αποφοίτους με υψηλού επιπέδου δεξιότητες σχετικές με την ανάλυση και την εξαγωγή πληροφορίας προστιθέμενης αξίας από μεγάλους όγκους δεδομένων που θα αγγίζει τις 190.000 άτομα. Επιπρόσθετα, εκτιμάται ότι περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο επιπλέον θέσεις εργασίας θα μείνουν κενές σε δυναμικά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, λόγω της τεράστιας έλλειψης σε πτυχιούχους managers και αναλυτές με μέσου επιπέδου τεχνογνωσία στο αντικείμενο της ανάλυσης και της διαχείρισης μεγάλων όγκων δεδομένων με στόχο την εξαγωγή πληροφορίας για την έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε στρατηγικό και διαχειριστικό επίπεδο.

Υπό αυτό το πρίσμα, το νέο προσφερόμενο πρόγραμμα MSc στην Επιστήμη και την Μηχανική Δεδομένων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει στο να δημιουργήσει την πρώτη γενιά αποφοίτων στον Ευρωπαϊκό Νότο με τα υψηλού επιπέδου εκείνα προσόντα που θα τους επιτρέψουν να διεκδικήσουν ανταγωνιστικά μερίδιο στο διεθνή καταμερισμό της εργασίας στο ταχέως αναπτυσσόμενο και πολύ καλά αμειβόμενο αντικείμενο της Επιστήμης και Μηχανικής Δεδομένων.

Το εν λόγω πρόγραμμα προσφέρεται από συνδυασμό καταξιωμένων ακαδημαϊκών, με μεγάλη διεθνή ερευνητική και βιομηχανική εμπειρία που άπτεται όλων των εκφάνσεων του αντικειμένου της Επιστήμης και Μηχανικής Δεδομένων. Αυτές οι εκφάνσεις περιλαμβάνουν συστήματα επεξεργασίας, αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων μεγάλης κλίμακας, μεθόδους και συστήματα στατιστικής ανάλυσης υψηλής πολυπλοκότητας για πρόβλεψη και συμπερασμό σε περιβάλλοντα αβεβαιότητας, βέλτιστες τεχνικές λήψης απόφασης βάσει των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, καθώς και τη θεωρία δικτύων μεγάλης κλίμακας υπό το πρίσμα του συμπερασμού και της ανάλυσης μεγάλης κλίμακας συστημάτων. Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ακολουθώντας το παράδειγμα των αντιστοίχων προγραμμάτων που προσφέρονται σε μερικά από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου (π.χ., University of California, Berkeley και Stanford University), προσπαθώντας όμως να δίνει έμφαση και στις Κυπριακές και Ευρωπαϊκές ιδιαιτερότητες.

Επιπλέον της θεωρητικής κατάρτισης, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις τους σε διαθεματικά projects, προσομοιάζοντας τις πραγματικές συνθήκες δουλειάς του Επιστήμονα και Μηχανικού Δεδομένων. Θα αναπτύξουν έτσι τις δεξιότητές τους στη χρήση των πιο μοντέρνων εργαλείων λογισμικού και αναλυτικών μεθόδων, αλλά και στο πώς τα αποτελέσματα της ανάλυσης πρέπει να αξιοποιούνται με βέλτιστο τρόπο από έναν οργανισμό. Δηλαδή, με τρόπους που θα μπορούν να οδηγήσουν σε πλήρη αλλαγή του υποδείγματος επιχειρηματικών στρατηγικών και διαδικασιών λήψης απόφασης με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο.

Συμπερασματικά, οι απόφοιτοι του προγράμματός μας θα είναι σε θέση:

•  Να κατανοούν ποια είναι τα πιο κατάλληλα ερωτήματα που μπορούν να απαντηθούν με χρήση των διαθέσιμων δεδομένων σε έναν οργανισμό, και να ερμηνεύουν με σωστό στρατηγικά τρόπο τα αποτελέσματα της ανάλυσής τους για την λήψη αποφάσεων.

• Να αναπτύσσουν και να διαχειρίζονται αποδοτικά συστήματα αποθήκευσης και ανάκτησης δεδομένων πολύ μεγάλης κλίμακας.

• Να αναπτύσσουν κατάλληλα μοντέλα στατιστικής μηχανικής μάθησης για την εξαγωγή συμπερασμάτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και προβλέψεων μελλοντικών τάσεων/συμπεριφορών με χρήση των διαθέσιμων δεδομένων.

• Να αναπτύσσουν και υλοποιούν αποδοτικά συστήματα λογισμικού για την ανάλυση δεδομένων μεγάλης κλίμακας σε πραγματικό χρόνο.

• Να κατανοούν τις νομικές και ηθικές διαστάσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από την διαχείριση και ανάλυση δεδομένων, και που άπτονται θεμάτων ιδιωτικότητας και ασφάλειας.

• Να είναι σε θέση να επιλέξουν τις κατάλληλες αρχιτεκτονικές υλικού για τους σκοπούς της ανάλυσης δεδομένων κάθε διαφορετικού οργανισμού.

Πληροφορίες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1 Φεβρουαρίου 2015

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2015

Ιστοσελίδα προγράμματος: https://www.cut.ac.cy/eecei/studies/MScComputerEng/

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
15,500FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending