ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Α. ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Β. ΜΑΣΤΕΡ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, ανακοινώνει την έναρξη προγράμματος επιπέδου Μάστερ στην Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας και Μάστερ στις Ευρωπαϊκές σπουδές τον Σεπτέμβριο του 2015.

Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις 10θέσεις που προσφέρονται έχει οριστεί η 31η Μαρτίου 2015.

Πληροφορίες:

Από τη Συντονίστρια των Mεταπτυχιακών Προγραμμάτων:

Φρύνη Κακογιάννη-Ντοά, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τηλ.:22 894378, Εmail: [email protected]

Από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ανδρούλλα Κουφαλίδου, Τηλ.: 22  894370,   Fax:  22  894387,  Email:  [email protected]

Γεωργία Σωτηρίου, Τηλ.: 22  894389,   Fax:  22  894387,  Email:  [email protected]

Πατήστε εδώ για τη σχετική προκήρυξη

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας προτείνει μια κατάρτιση με βασικούς στόχους την απόκτηση α) ακαδημαϊκών γνώσεις στη διδακτική της γαλλικής ως ξένης γλώσσας (θεωρητικό πλαίσιο, σύγχρονες μεθοδολογίες), β) επαγγελματικών ικανοτήτων στη διδασκαλία της συγκεκριμένης γλώσσας (πρακτική εξάσκηση, σχολική εμπειρία) και γ) εξοικείωση με την εκπαιδευτική διοίκηση. Ειδικότερα, το Πρόγραμμα το οποίο καταλήγει στην απονομή μεταπτυχιακού τίτλου Magister Artium από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, προσφέρει τόσο τα απαραίτητα εργαλεία ανάλυσης διδακτικών καταστάσεων όσο και τα πρακτικά εργαλεία που επιτρέπουν την παρέμβαση σε επαγγελματικούς τομείς που άπτονται της διδακτικής διαδικασίας.

Παρέχει επαγγελματικές προοπτικές σε ενεργούς καθηγητές Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της Κύπρου όσο και σε μελλοντικούς καθηγητές ή ειδικούς στον τομέα της Γαλλοφωνίας ή της πολυγλωσσίας που επιθυμούν να εργαστούν εντός ή εκτός Κύπρου, όπως:

 • Διδάσκοντες Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
 • Διευθυντές γαλλόφωνων και ξενόγλωσσων ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων
 • Ειδικούς εκπαιδευτές παιδαγωγικών ινστιτούτων
 • Εκπαιδευτές σε επιμορφωτικά προγράμματα
 • Μελλοντικούς γαλλόφωνους μορφωτικούς ακόλουθους
 • Συμβούλους ειδικούς σε θέματα Γαλλοφωνίας
 • Λειτουργούς και συμβούλους ειδικούς σε θέματα πολυγλωσσίας
 • Συμβούλους και λειτουργούς στα γραφείο Προγραμματισμού και γλωσσικής Πολιτικής
 • Συμβούλους και λειτουργούς στον κλάδο των γλωσσικών υπηρεσιών

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε τρία εξάμηνα και οι φοιτητές του μπορούν να περνούν διάστημα των σπουδών τους σε ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος LLP/ERASMUS. Στο 3ο εξάμηνο, εκπονείται Μεταπτυχιακή διατριβή ενώ δίνεται δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές οι οποίοι είτε δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο είτε θέλουν να έχουν και επαγγελματική εμπειρία παράλληλα με την θεωρητική τους κατάρτιση. Η Πρακτική Άσκηση επιτρέπει την αλληλοσυμπλήρωση της θεωρητικής και μεθοδολογικής κατάρτισης με την επαγγελματική εμπειρία.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μάστερ στις Ευρωπαϊκές Σπουδές προσφέρεται από το Τμήμα Γαλλικών Σπουδών και Σύγχρονων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου στα ελληνικά και σε διεθνείς γλώσσες. Πρόκειται για ένα διεπιστημονικό πρόγραμμα το οποίο καταλήγει στην απονομή μεταπτυχιακού τίτλου Magister Artium από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η λειτουργία του αναμένεται να προωθήσει την έρευνα στο χώρο των Ευρωπαϊκών Σπουδών και να προσφέρει στους φοιτητές του ένα σημαντικό εφόδιο για την μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Προτείνει συνθετικούς τρόπους μελέτης των ευρωπαϊκών πολιτισμικών φαινομένων, συνδυάζοντας μια ιδιάζουσα ευρωπαϊκή συγκυρία με το διαχρονικό βάθος της ίδιας της έννοιας της Ευρώπης. Από ερευνητική σκοπιά, στόχος του Προγράμματος είναι οι απόφοιτοί του να μπορούν να κάνουν διδακτορικές σπουδές σε εξειδικευμένα πεδία των ευρωπαϊκών πολιτισμικών σπουδών συνδυάζοντάς τα με τομείς όπως οι ευρωπαϊκές λογοτεχνικές σπουδές και η συγκριτική γραμματολογία, οι κινηματογραφικές σπουδές και σπουδές τέχνης, η ευρωπαϊκή ιστορία, η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία και οι πολιτικές επιστήμες.

Παράλληλα, το Πρόγραμμα προσφέρει γνώση την οποία μπορούν να επενδύσουν σε νέους και αναπτυσσόμενους επαγγελματικούς τομείς, όπως:

 • Εθνικές υπηρεσίες και τοπικοί οργανισμοί με ειδικό ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά θέματα
 • Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος οργανισμοί στην Κύπρο και στο εξωτερικό
 • Ηλεκτρονική και έντυπη δημοσιογραφία για ευρωπαϊκά και πολιτισμικά θέματα
 • Πολιτιστικοί οργανισμοί με ευρωπαϊκό προσανατολισμό (θεατρικές και κινηματογραφικές επιχειρήσεις, εκθεσιακοί χώροι, φεστιβάλ κτλ.)
 • Εταιρείες που ειδικεύονται στον συνεδριακό και πολιτισμικό τουρισμό
 • Συμβουλευτικές εταιρείες με αντικείμενο την κατάρτιση προτάσεων για ευρωπαϊκά προγράμματα ή την έρευνα και την τεχνολογία του πολιτισμού
 • Συμβουλευτικές εταιρείες με αντικείμενο την αναζήτηση χρηματοδοτήσεων για την προστασία και την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτισμικής παρακαταθήκης
 • Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων σε ιδιωτικές εταιρίες, ξενοδοχειακές μονάδες, ανθρωπιστικούς και πολιτιστικούς συλλόγους και οργανισμούς, πινακοθήκες κτλ.
 • Διεθνείς οργανισμοί, παρατηρητήρια, δεξαμενές σκέψης για ευρωπαϊκά ζητήματα
 • Μη κυβερνητικές οργανώσεις με αντικείμενα, όπως ο διαπολιτισμικός διάλογος, οι εθνοτικές σχέσεις, η διαχείριση κρίσεων, ο αστικός πολιτισμός, οι ευπαθείς ή μειονοτικές ομάδες κτλ.

Το πρόγραμμα εκτείνεται σε τρία εξάμηνα και οι φοιτητές του μπορούν να περνούν διάστημα των σπουδών τους σε ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος LLP/ERASMUS. Τα μαθήματα του Προγράμματος, οι εργασίες και η διατριβή γίνονται στη ελληνική, την γαλλική ή/και την αγγλική γλώσσα ανάλογα με την γλωσσομάθεια των φοιτητών. Η βιβλιογραφία δίνεται κυρίως σε διεθνείς γλώσσες. Στο 3ο εξάμηνο, εκπονείται Μεταπτυχιακή Διατριβή ενώ δίνεται δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης σε φοιτητές οι οποίοι είτε δεν επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο είτε θέλουν να έχουν και επαγγελματική εμπειρία παράλληλα με την θεωρητική τους κατάρτιση. Η Πρακτική Άσκηση επιτρέπει την αλληλοσυμπλήρωση της θεωρητικής και μεθοδολογικής κατάρτισης με την επαγγελματική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Γραμματεία Τμήματος
Ανδρούλλα Κουφαλίδου
Τηλ.: 22894370
Ηλ. Ταχ.: [email protected]

Γεωργία Σωτηρίου
Τηλ.: 22894389
Ηλ. Ταχ.: [email protected]
Φαξ: 22894387
http://www.ucy.ac.cy/frml

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending