UCY: Εμπλοκή στο νέο σύστημα διορισμών, επιμόρφωση και παραγωγή βιβλίων ζητά η Φιλοσοφική Σχολή Π.Κ.

Τη Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου υπό τον Κοσμήτορά της Καθηγητή Μιχάλη Πιερή με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Καδή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου:

“Διεξήχθη άκρως εποικοδομητική συζήτηση σε θέματα που αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου της Φιλοσοφικής Σχολής στην ανθρωπιστική παιδεία και τον πολιτισμό του τόπου, στην υπό εξέλιξη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (π.χ. νέο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, προϋπηρεσιακή και ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, δομή του νέου Λυκείου και εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στη Φιλοσοφική Σχολή) και στις δυνατότητες περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Φιλοσοφικής Σχολής. Στην πλειονότητα των θεμάτων παρατηρήθηκε σύγκλιση ή και σύμπτωση απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών και εκδηλώθηκε εκατέρωθεν καλή θέληση για μεγαλύτερη αξιοποίηση της δυνατότητας της Φιλοσοφικής Σχολής να συνεισφέρει σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού. Η Φιλοσοφική Σχολή αξιολογεί ιδιαίτερα θετικά την εκπεφρασμένη πρόθεση του Υπουργείου για εμβάθυνση της προτεινόμενης συνεργασίας και αναμένει την υλοποίησή της.

Οι θέσεις της Φιλοσοφικής Σχολής κατατέθηκαν και σε γραπτό υπόμνημα το οποίο παρατίθεται στη συνέχεια:

Υπόμνημα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου προς τον υπουργό Παιδείας

Προς τον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού

κ. Κώστα Καδή

Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει προσφέρει, από την ίδρυσή της, σε χιλιάδες αποφοίτους και φοιτητές / φοιτήτριές της, επιστημονική γνώση, εξειδικευμένη διδασκαλία και στέρεες βάσεις για την περαιτέρω επαγγελματική τους πορεία. Λόγω της φύσης του επιστημονικού αντικειμένου των τριών Τμημάτων της Σχολής (Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας), ο ρόλος της μοναδικής στην Κύπρο Φιλοσοφικής Σχολής είναι κομβικός για τα γράμματα, την παιδεία και τον πολιτισμό του τόπου, ειδικά σε αυτή την εποχή, κατά την οποία η πολυεπίπεδη κρίση αξιών και θεσμών έχει προκαλέσει πολλές αρνητικές συνέπειες και στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η Φιλοσοφική Σχολή και οι διδάσκοντες/διδάσκουσές της έχουν προσφέρει με προθυμία κατά το παρελθόν, ο καθένας από το επιστημονικό του αντικείμενο και το προσωπικό κοινωνικό του έργο τις υπηρεσίες τους στον τόπο. Η σημερινή επίσκεψη υπογραμμίζει τη διάθεση της Φιλοσοφικής Σχολής για συνέχιση αυτής της προσφοράς σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού και, ειδικότερα, την καταγραφή των απόψεών της στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν καθοριστικά την ανθρωπιστική παιδεία και το μέλλον του εκπαιδευτικού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών

Το υφιστάμενο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών έχει, όπως έχει διαπιστωθεί πλέον από όλους, ολοκληρώσει τον κύκλο του. Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πρόθυμη να συμβάλει αποτελεσματικά στην επιτυχία του νέου συστήματος και να εμπλακεί στην οργάνωση και τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων, καθώς θεωρούμε ότι πρέπει να έχει λόγο, ειδικότερα στη διαμόρφωση του εξεταστικού δοκιμίου για την επιλογή των νέων φιλολόγων (εάν τελικώς αποφασιστεί να γίνει διαγωνισμός) στα φιλολογικά μαθήματα.

Προϋπηρεσιακή επιμόρφωση

Συναφές με τον τρόπο πρόσληψης των νέων καθηγητών είναι και το ζήτημα της προϋπηρεσιακής επιμόρφωσης. Είναι απαραίτητο να δίνεται η δυνατότητα στον νεοδιοριζόμενο φιλόλογο, ο οποίος, πιθανότατα, θα κληθεί να αναλάβει εκπαιδευτική υπηρεσία μια δεκαετία ή και περισσότερο ύστερα από τη λήψη του πτυχίου του, να παρακολουθήσει μια σειρά μαθημάτων για τη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητάς του στη Μέση Εκπαίδευση και όχι μόνο για ενίσχυση της παιδαγωγικής του κατάρτισης. Οι διδάσκοντες των οικείων τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση του προγράμματος και του περιεχομένου των φιλολογικών μαθημάτων, για το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο.

Θέματα επιμόρφωσης

Θεωρούμε ότι πρέπει να προσφέρεται περιοδικά, κάθε 5-8 χρόνια, ενημέρωση και επιμόρφωση σε όλους τους εκπαιδευτικούς, όλων των ειδικοτήτων. Είμαστε ανοικτοί για κάθε μορφής συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή τις διευθύνσεις και τα σχολεία Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης. Προτείνουμε, συγκεκριμένα, την προσφορά κύκλου μαθημάτων ή σειράς ειδικών διαλέξεων, που θα είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της διδασκαλίας στη Μέση εκπαίδευση (αλλά και στη Δημοτική σε μαθήματα Νεοελληνικών, Ιστορίας, Αρχαιολογίας, κ.ά.).

Θέματα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικών εγχειριδίων

Η Φιλοσοφική Σχολή με τους διδάσκοντες/διδάσκουσες ή με τους διδάκτορες αποφοίτους της, μπορεί να συνεισφέρει εξειδικευμένη γνώση για τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων ή εκπαιδευτικού υλικού για όλα τα φιλολογικά μαθήματα. Αυτή η συνεισφορά μπορεί να γίνει είτε με συμμετοχή στις ομάδες συγγραφής νέων διδακτικών εγχειριδίων, είτε στην παραγωγή άλλου εκπαιδευτικού υλικού, είτε με την προσφορά συμβουλευτικού έργου, ή ακόμη, με την προσφορά κριτικού ελέγχου από ειδικούς επιστήμονες πριν από την τελική έκδοση και κυκλοφορία στις τάξεις των νέων βιβλίων.

Θέση των φιλολογικών μαθημάτων στη Μέση Εκπαίδευση – Εξεταζόμενα μαθήματα

Η Φιλοσοφική Σχολή βλέπει θετικά τη συζήτηση για επαναφορά κατευθύνσεων ή κλάδων στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου, μία εκ των οποίων θα μπορούσε να έχει φιλολογικό/κλασικό χαρακτήρα. Η εξέλιξη αυτή θα συντελέσει στην πληρέστερη κατάρτιση όσων επιθυμούν να σπουδάσουν στη Φιλοσοφική Σχολή και όχι μόνο. Θεωρούμε χρήσιμο τα υποχρεωτικώς εξεταζόμενα μαθήματα για την εισαγωγή στη Φιλοσοφική Σχολή να σχετίζονται με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύονται σε αυτή. Διαφορετικά, μια εναλλακτική πρόταση θα ήταν, εξαιτίας της ελλειμματικής κατάρτισης των αποφοίτων των Λυκείων σε μαθήματα όπως τα Λατινικά, να καθιερωθεί με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου προπαρασκευαστική θερινή περίοδος «φροντιστηριακών» μαθημάτων  των νεοεισερχόμενων φοιτητών στις Φιλοσοφικές Σχολές (και όχι μόνο του δικού μας Πανεπιστημίου, αλλά και των ελλαδικών πανεπιστημίων) ή ακόμη και των Νομικών Σχολών.

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending