Η υψηλής ποιότητα έρευνα του Νηρέα – IWRC Παν. Κύπρου αναγνωρίζεται από την ΠΚΠ για το Νερό της Ε.Ε.

Η υψηλής ποιότητα έρευνα του Νηρέα – IWRC του Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζεται από την Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού για το Νερό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ως μέλος του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Συμβουλίου (STB) της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) «Water challenges for a changing world» επανεκλέγηκε, τον Μάρτιο του 2015, η Δρ Δέσπω Φάττα-Κάσινου, Διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Πρωτοβουλία Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) «Water challenges for a changing world» ασχολείται με την έρευνα στον τομέα του νερού και των υδρολογικών επιστημών. Η διαθεσιμότητα του νερού σε επαρκείς ποσότητες και σε κατάλληλη ποιότητα αποτελεί δημόσιο ζήτημα υψηλής προτεραιότητας και μια πανευρωπαϊκή αλλά και παγκόσμια περιβαλλοντική πρόκληση.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να ξεκινήσει τη συγκεκριμένη ΠΚΠ στις 6 Δεκεμβρίου του 2011 ως συμβολή στη μείωση του κατακερματισμού των προσπαθειών των κρατών μελών και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, γνώσεων και πόρων, με στόχο την προώθηση της υπεροχής και ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας σε θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδάτων.

Στη συγκεκριμένη ΠΚΠ συμμετέχουν 20 χώρες: Αυστρία, Κύπρος, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μολδαβία, Σουηδία. Επίσης 4 χώρες συμμετέχουν ως παρατηρητές: Βέλγιο, Ελλάδα, Ουγγαρία, και τη Λετονία.

Σημειώνεται ότι το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Συμβούλιο της Πρωτοβουλίας Κοινού Προγραμματισμού (ΠΚΠ) αποτελείται πλέον από μόνο δέκα μέλη. Σύμφωνα με την ΠΚΠ, το Συμβούλιο αποτελείται από επιστήμονες, ερευνητές και εμπειρογνώμονες από πανεπιστήμια και τη βιομηχανία που διεξάγουν έρευνα προς ανάπτυξη και καινοτομία στους τομείς ενδιαφέροντος του ΠΚΠ. Μέλη του Συμβουλίου είναι έμπειροι διακεκριμένοι επιστήμονες με αναγνωρισμένη ηγετική θέση στους σχετικούς ειδικούς τομείς που καλύπτονται από την ΠΚΠ.

Τα μέλη εκλέγονται ανάμεσα από τους πλέον διαπρεπείς επιστήμονες στον τομέα. Τα κριτήρια για το διορισμό τους είναι τα εξής:

  • Τεχνογνωσία σε τουλάχιστον έναν από τους στρατηγικούς τομείς έρευνας που συνδέονται με τις βασικές προκλήσεις για τα ζητήματα του νερού της ΠΚΠ
  • Εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση (δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή περιοδικά, κ.λπ) και διεθνή προβολή και φήμη
  • Πρόσφατη και ενεργός συμμετοχή σε δραστηριότητες σχετικές με τη διαχείριση του νερού σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο
  • Συμμετοχή σε πρωτοβουλίες ανάπτυξης πολιτικών που αφορούν τις σχετικές επιστήμες

Η Ευρώπη επενδύει περί τα €500 εκατομμύρια ετησίως για τη χρηματοδότηση δημόσιων δραστηριοτήτων έρευνας και καινοτομίας σε σχετικά θέματα. Oι ευρωπαϊκές χώρες επενδύουν €370 εκατομμύρια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει €130 εκατομμύρια. Η ΠΚΠ συνεργάζεται ενεργά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να προσφέρει στην ευρωπαϊκή κοινωνία τη μέγιστη δυνατή απόδοση των επενδύσεων αυτών. Η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται στη μεγάλη πρόκληση της «επίτευξης βιώσιμων υδατικών συστημάτων για μια αειφόρο οικονομία στην Ευρώπη». Καμία μεμονωμένη ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση από μόνη της, λόγω του μεγέθους των απαιτούμενων ενεργειών και της γεωγραφικής διαφοροποίησης των προβλημάτων του νερού. Η αντιμετώπιση αυτής της μεγάλης πρόκλησης απαιτεί μια κοινή διεπιστημονική προσέγγιση, εξαιτίας των οικονομικών, οικολογικών, τεχνολογικών και κοινωνικών προκλήσεων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending