UCY: ΣE ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠ. ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευαισθητοποιημένο σε θέματα αλληλεγγύης είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρoυ, το οποίο εξασφάλισε συμμετοχή στο σημαντικό ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα με το ακρώνυμο SOLIDUS—Αλληλεγγύη σε Ευρωπαϊκές κοινωνίες: Ενδυνάμωση, Κοινωνική Δικαιοσύνη και Πολιτότητα (Horizon2020-Euro 3-European societies after the crisis). Στόχος του έργου είναι να μελετηθούν τα επίπεδα εμπιστοσύνης και αποδοχής των πολιτών σε θεσμούς και κρατικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, ως εταίρος στο εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο άρχισε τον Ιούνιο του 2015 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2018, συμμετέχει το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, με συντονίστρια του προγράμματος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, την Επίκουρη Καθηγήτρια, Μιράντα Χρίστου. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €2.495.608 και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις Σε δήλωση του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης αφού συνεχάρη το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής για την συμμετοχή του σε αυτό το σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα, σημείωσε ότι «η ερευνητική μας προσπάθεια έχει πάρει νέες διαστάσεις και ο αριθμός των συναδέλφων από όλες τις Σχολές που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα αυξάνεται συνεχώς.

Παράλληλα, συνάδελφοί μας συμμετέχουν στο διεθνή διάλογο επί διαφόρων θεμάτων που απασχολούν παγκόσμια κοινωνία, ενώ στις Σχολές μας παράγεται η συντριπτική πλειοψηφία των διεθνών δημοσιεύσεων και βιβλίων της Κύπρου». Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με σταθερά βήματα, μετατρέπεται στο μεγάλο επιστημονικό παράθυρο της Κύπρου προς τον κόσμο, τόνισε.

Το έναυσμα για το ερευνητικό πρόγραμμα είναι η διαπίστωση ότι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη έχει επιφέρει μια γενικευμένη αμφισβήτηση για την ικανότητα της αγοράς αλλά και των εθνικών φορέων να προσφέρουν λύσεις στα πολλαπλά κοινωνικά προβλήματα που προκλήθηκαν. Το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει τα τελευταία 6 χρόνια μεγάλη πτώση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών στις υπάρχουσες δομές και αυτό προκάλεσε έντονες συζητήσεις για το νόημα της Ευρωπαϊκής ταυτότητας και την συνοχή της Ευρωπαϊκής κοινότητας. Οι διευρυνόμενες οικονομικές ανισότητες και οι αυξανόμενες κινητοποιήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο προβληματίζουν ερευνητές, ενώ την ίδια στιγμή αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν παραδείγματα από οργανωμένα σύνολα πολιτών που έχουν καινοτομήσει στην ανεύρεση λύσεων για τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.

Στόχος του SOLIDUS είναι να ερευνήσει αυτές τις πρωτοβουλίες (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο), να μελετήσει τον βαθμό και τους λόγους επιτυχίας τους και να εισηγηθεί προτάσεις για καλές πρακτικές κοινωνικής στήριξης που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν σε διάφορα κοινωνικά συγκείμενα.

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος είναι να:

 Μελετήσει τα επίπεδα εμπιστοσύνης και αποδοχής ανάμεσα σε πολίτες της ίδιας χώρας και μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της εμπιστοσύνης σε θεσμούς και κρατικές υπηρεσίες.

 Εξετάσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και ιδιαίτερα πως το οικονομικό χάσμα επηρεάζει την κοινωνική συνοχή σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 Αναλύσει τις ψυχολογικές, πολιτισμικές και θεσμικές διαστάσεις της έννοιας της αλληλεγγύης και τον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές κοινωνικής συνοχής διασταυρώνουν τα όρια των εθνικών, φυλετικών ή θρησκευτικών ομάδων.

 Αναπτύξει ένα θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο για την δημιουργία δεικτών κοινωνικής συνοχής.

 Εντοπίσει προγράμματα με δείκτες επιτυχίας στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και κοινωνικής συνοχής, κυρίως μετά την οικονομική κρίση, και να επισημάνει ευκαιρίες για παρεμβατικές πολιτικές και νομοθεσίες.

 Καταγράψει και αξιολογήσει κοινωνικές πολιτικής ενσωμάτωσης σε διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες στους τομείς της εκπαίδευσης, στέγασης, εργοδότησης, υγείας και συμμετοχής στα κοινά, ιδιαίτερα για ευάλωτες ομάδες (άνεργοι, άτομα με αναπηρία, μειονότητες, μετανάστες).

 Μελετήσει τη γεωγραφική διάσταση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, από τοπικό σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να ανευρεθούν κοινά στοιχεία που να μεταφέρονται με επιτυχία σε διαφορετικές κοινότητες.

 Διερευνήσει προσεγγίσεις κοινωνικής αλληλεγγύης που ξεπερνούν τα όρια του έθνους-κράτους όπως στήριξη σε νομαδικούς πληθυσμούς (Ρομά) και πρόσφυγες.

 Αναλύσει τη διάσταση του φύλου στην έκφραση και υλοποίηση πρακτικών κοινωνικής συνοχής.

 

Το SOLIDUS συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης στην Ισπανία και σε αυτό συμμετέχουν επίσης πανεπιστήμια από την Ουγγαρία, την Πορτογαλία, τη Νορβηγία, την Ιρλανδία, τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο,τη Σλοβακία, τη Γερμανία, την Ελλάδα και την Ολλανδία.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: http://solidush2020.eu/

 

Yπεύθυνη Ερευνητικού Προγράμματος: 

unnamed (1)

 

Επίκουρη Καθηγήτρια Μιράντα Χρίστου

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending