Στον Δρ. Άθω Αγαπίου το βραβείο Νέου Ερευνητή 2018 στη θεματική “Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική”!

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) επιβράβευσαν τις κορυφαίες καινοτομίες και τίμησαν προσωπικότητες ερευνητών που ξεχώρισαν για το έργο τους. Οι νικητές κάθε χρονιάς αποτελούν πηγή έμπνευσης για μελλοντικούς οραματιστές, αποδεικνύοντας πως η Κύπρος αποτελεί έναν ολοζώντανο και δραστήριο πυρήνα καινοτομίας και έρευνας.

Το «Κυπριακό Βραβείο Έρευνας» στην κατηγορία του Νέου Ερευνητή 2018 στη θεματική ενότητα Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική (Physical Sciences & Engineering) απονεμήθηκε εξίσου στους Δρα Άθω Αγαπίου, ερευνητικό συνεργάτη στο Ερευνητικό Κέντρο Ερατοσθένης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και Δρα Κωνσταντίνο Μανουσάκη, ερευνητή στο Κέντρο Αριστείας για την Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την ποιότητα της ερευνητικής δραστηριότητας και του έργου τους, τις δημοσιεύσεις, τα αποτελέσματα της έρευνας και τη γενικότερη ερευνητική τους δραστηριότητα.

Η απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Σκηνή του ΘΟΚ στη Λευκωσία και τα βραβεία απονεμήθηκαν από την Α.Ε. Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Φέτος, τα Κυπριακά Βραβεία Καινοτομίας ΟΕΒ συμπληρώνουν 12 χρόνια συνεχούς αναγνώρισης και επιβράβευσης των κυπριακών επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών που καινοτομούν. Για περισσότερο από μια δεκαετία, ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας υποστηρίζει και αναδεικνύει την εφαρμογή νέων ιδεών και πρακτικών, βάζοντας τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο τόσο σε οικονομικό όσο και κοινωνικό επίπεδο.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το ‘Ίδρυμα Προώθησης ‘Έρευνας (ΙΠΕ), ο αρμόδιος εθνικός φορέας για την υποστήριξη και προώθηση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στην Κύπρο, ιδρύθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επιδιώκοντας την αναγνώριση και επιβράβευση των άριστων επιδόσεων στον τομέα της έρευνας, το ΙΠΕ καθιέρωσε από το 2007 την απονομή ετήσιου «Κυπριακού Βραβείου Έρευνας». Κεντρικός στόχος του Βραβείου είναι η ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά και διεθνούς επιπέδου αποτελέσματα.