Κάνε αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.!

Σκέφτεσαι να ξεκινήσεις σύντομα τις μεταπτυχιακές σου σπουδές και ψάχνεις ένα πανεπιστήμιο που να συνδυάζει ψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο και προσιτά δίδακτρα;

Μάθε πως το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕ.ΠΑ.Κ.) έχει προκηρύξει θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Μάστερ (MA/MSc), σε 16 μεταπτυχιακά προγράμματα στην ελληνική γλώσσα και σεμεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα, με έναρξη φοίτησης από το Σεπτέμβριο του 2019. Δες τα προγράμματα σπουδών και κάνε την αίτησή σου ΕΔΩ.

Μάθε πιο κάτω περισσότερα για τις μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΕ.ΠΑ.Κ.:

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που θα δηλώσουν κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Τα δίδακτρα για όλα τα προγράμματα Μάστερ είναι συνολικά €4,100. Για όλες τις πληροφορίες και υποβολή αίτησης πάτησε ΕΔΩ.


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1η Φεβρουαρίου μέχρι 31 Μαρτίου 2019*

*Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και σε μεταγενέστερο χρόνο, ωστόσο θα αξιολογούνται αναλόγως διαθεσιμότητας θέσεων σε κάθε πρόγραμμα.

Πώς να υποβάλεις αίτηση;

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
  • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων.
  • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.

* Συστατικές Επιστολές χρειάζεται απαραίτητα να αποσταλούν για τους υποψήφιους που αιτούνται εισαγωγή στα προγράμματα που προσφέρει το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία.

Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Για τα υπόλοιπα προγράμματα δεν είναι απαραίτητη η προσκόμισή τους. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.

* Πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας χρειάζεται για τα αγγλόφωνα προγράμματα. Αποδεκτά πιστοποιητικά θεωρούνται οι εξετάσεις G.C.E/I.G.C.S.E επιπέδου Ο level με βαθμό επιτυχίας τουλάχιστον C ή ELTS/IELTS με βαθμό τουλάχιστον 6.5 ή ΤOEFL με βαθμό τουλάχιστον 580 (paper-based test)/82 (internet-based test). Οι απόφοιτοι αγγλόφωνου πανεπιστημιακού προγράμματος σπουδών εξαιρούνται από την προϋπόθεση αυτή.

Το κάθε Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο, καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

Βρες όλες τις πληροφορίες για μεταπτυχιακές σπουδές στο ΤΕ.ΠΑ.Κ. και κάνε την αίτησή σου ΕΔΩ!


Για ερωτήσεις ή επιπλέον πληροφορίες, επικοινώνησε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας[email protected] , τηλ. +357 25 002710/11 .