Μάθε για το Πρόγραμμα Ενδυνάμωσης ΝΕΕΤ – ΕΝΤΟΠΙΖΩ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ!

Με το πρόγραμμα ΝΕΕΤ – ΕΝΤΟΠΙΖΩ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ, το Υπουργείο Παιδείας, με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιχειρεί να παρέχει Δ Ω Ρ Ε Α Ν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και ανάπτυξης καρίερας, σε μια ομάδα ατόμων που δικαιούνται αυτές τις υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που βρίσκονται εκτός Εργασίας, εκτός εκπαίδευσης και εκτός κατάρτισης. Η ηλικία των ατόμων μπορεί να είναι από 15 μέχρι 29. Αυτά είναι τα κριτήρια συμμετοχής. Ανεξαρτήτως της πόλης στην οποία ζεί το άτομο, μπορεί να λάβει μέρος στο πρόγραμμα, αφού υπάρχουν αρκετοί σύμβουλοι σε κάθε πόλη της Κύπρου.

Μέσα στα πλαίσια της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Ανάπτυξης Καριέρας τα άτομα θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν το εξειδικευμένο τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Αυτό το τεστ χορηγείται Δ Ω Ρ Ε Α Ν μέσω του προγράμματος και είναι σταθμισμένο στα δεδομένα του συγκεκριμένου πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη συστοιχία από τεστ είναι μοναδικά φτιαγμένη στα μέτρα των ανθρώπων για τους οποίους απευθύνεται.

Τα αποτελέσματα του τεστ αφορούν τη Δομή της Προσωπικότητας, ευνοϊκά επαγγέλματα και κλάδους σπουδών, καθώς και δείκτες για Ευνοϊκά επαγγελματικά περιβάλλοντα, ενδιαφέροντα και κίνητρα για εργασία. Βοηθά, με απλά λόγια, το άτομο να κατανοήσει καλύτερα τον Εαυτό του αλλά και το Εργασιακό περιβάλλον στο οποίο θα απολαμβάνει περισσότερο την εργασία.

Η παροχή υπηρεσιών γίνεται από άρτια καταρτισμένους Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού, δηλαδή από κάτοχους Μεταπτυχιακού στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Όλοι οι Σύμβουλοι που συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα έχουν λάβει εξειδικευμένη εξάσκηση στη χορήγηση του τεστ, πράγμα που τους καθιστά ειδικούς. Έχουν μαζί τους, δε, έντυπη βεβαίωση που πιστοποιεί ότι έχουν επιλεχθεί για αυτή την εργασία.

Η διαδικασία συμμετοχής είναι απλή! Τηλεφωνείς στο 22795002 όπου ο συντονιστής των συμβούλων θα σημειώσει κάποια στοιχεία επικοινωνίας σου αφού εκφράσεις το ενδιαφέρον σου για συμμετοχή. Ακολούθως, ο συντονιστής επικοινωνεί με κάποιον από τους συμβούλους που εργάζονται στην περιοχή σου, ούτως ώστε να έρθετε σε επικοινωνία.

Στα πλαίσια του προγράμματος ο Σύμβουλος υποχρεούται να σου παρέχει τρείς μονόωρες συναντήσεις. Αν εσύ χρειάζεσαι περισσότερες για κάποιο σοβαρό λόγο, υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κι αυτό. Στις συναντήσεις θα σου ζητηθούν πληροφορίες για την Εκπαίδευση σου και την εργασιακή σου εμπειρία. Επίσης θα κάνεις το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και θα σου επεξηγηθούν τα αποτελέσματα.

Στο διαδίκτυο ίσως έχεις δει αναφορές σε αυτό το πρόγραμμα από τους συμβούλους τους ίδιους. Είναι συλλογική η προσπάθεια. Όλοι συνδράμουν στην επίτευξη του κοινού στόχου.

Μη διστάσεις να ζητήσεις να δείς την προσωπική επιστολή πιστοποίησης, εάν το χρειάζεσαι. Το 22795002 είναι ο αριθμός του Συντονιστή, όπου μπορείς επίσης να αναφέρεις τις παρατηρήσεις σου για το πρόγραμμα και τους συμβούλους.