ΤΕ.ΠΑ.Κ.: Μάθε τα αποτελέσματα των κενών θέσεων & θέσεων σε ειδικές κατηγορίες!

Ανακοινώνεται η κατανομή συνολικά 199 κενών θέσεων για τη Β’ Κατανομή, εκ των οποίων οι 47 προέκυψαν από εσωτερική βελτίωση θέσης. Στην καθορισμένη προθεσμία, 8-10 Ιουλίου 2019, υποβλήθηκαν συνολικά 1591 δηλώσεις προτίμησης προγραμμάτων.

Στη διαδικασία κατανομής περιλήφθηκαν οι αιτήσεις που πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια: α) τήρηση πλαισίων πρόσβασης με βαθμολογία 2019 ή 2018, β) βαθμολογία πρόσβασης τουλάχιστον 90% του τελευταίου εισακτέου, γ) δυνατότητα άμεσης φοίτησης.

Δες εδώ αναλυτικά τον αριθμό θέσεων για τη Β’ Κατανομή και τα αποτελέσματα των επιτυχόντων!

Ανακοινώνεται επίσης η κατανομή συνολικά 53 θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες (2019-20). Στην καθορισμένη προθεσμία 8-10 Ιουλίου 2019, υποβλήθηκαν αιτήσεις προτίμησης για συνολικά 365 προγράμματα.

  • Κατηγορία Α, Υποψήφιοι από Οικογένειες με Ειδικές Περιστάσεις (μέχρι 5%): Υποβλήθηκαν 171 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 111 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 60 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.
  • Κατηγορία Β, Υποψήφιοι με σοβαρά προβλήματα υγείας ή άλλες Σοβαρές Περιστάσεις (μέχρι 6%): Υποβλήθηκαν 143 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 110 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ οι 33 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.
  • Κατηγορία Γ, Υποψήφιοι άλλων Ειδικών Κατηγοριών (μέχρι 3%): Υποβλήθηκαν 51 αιτήσεις προτίμησης, εκ των οποίων οι 50 πληρούσαν τα κριτήρια ενώ 1 κρίθηκε ότι δεν τα πληρούσαν.

Δες εδώ αναλυτικά τον αριθμό θέσεων για τις Ειδικές Κατηγορίες και τα αποτελέσματα των επιτυχόντων!