Το M.M.C. παρουσιάζει στη Λευκωσία το Ευρωπαϊκό έργο MATE!

Το ευρωπαϊκό έργο MATE (Erasmus+, KA203), το οποίο συντονίζεται από την Κύπρο μέσω του M.M.C. Mediterranean Management Centre και στο οποίο συμμετέχουν εταίροι από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αυστρία και τη Σουηδία, ανάμεσά τους και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στοχεύει στην ενδυνάμωση των διαπολιτισμικών δεξιοτήτων ημεδαπών και αλλοδαπών φοιτητών και συμπληρώνει σύντομα με επιτυχία το πρώτο έτος υλοποίησής του.

Στο διάστημα αυτό, έχουν ολοκληρωθεί τα δύο πρώτα παραδοτέα του έργου, τα οποία στόχευαν στη διερεύνηση του φαινομένου της ρητορικής μίσους στις χώρες-εταίρους στο έργο και στη δημιουργία ενός διαδικτυακού εργαλείου αξιολόγησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων.

Σε πρώτο στάδιο, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν σε κοινή ευρωπαϊκή έκθεση συνήθεις μορφές ρητορικής μίσους διαδικτυακά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ειδικότερα και κατά την κατά πρόσωπο επικοινωνία, μέσα από έρευνα σε ομάδες εστίασης και μέσω ερωτηματολογίων σε εθνικό επίπεδο σε κάθε χώρα-εταίρο, με συμμετοχή τόσο ημεδαπών όσο και αλλοδαπών φοιτητών. Σκοπός ήταν η διαπίστωση του εύρους που μπορεί να λάβει το φαινόμενο αλλά και των συγκλίσεων/αποκλίσεων από χώρα σε χώρα.

Σε δεύτερο στάδιο, δημιουργήθηκε ένα εργαλείο αξιολόγησης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων σε τρία επίπεδα, ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις, με σκοπό την καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των ημεδαπών φοιτητών καθώς και την επαναξιολόγησή τους μετά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, ώστε να διαπιστωθεί η επίδραση που μπορεί να έχει ως προς τη βελτίωση των δεξιοτήτων αυτών.

Στις 6 Δεκεμβρίου, πραγματοποιείται στη Λευκωσία πολλαπλασιαστική εκδήλωση παρουσίασης και αποτίμησης των έως τώρα αποτελεσμάτων του έργου, όπου, μάλιστα, θα δοθεί η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους/ες να αξιολογήσουν οι ίδιοι τις διαπολιτισμικές τους δεξιότητες, μέσα από τη χρήση του εργαλείου που έχει δημιουργήσει το ΜΑΤΕ.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε φοιτητές/τριες, ακαδημαϊκούς και κάθε ενδιαφερόμενο/η, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής στον τηλεφωνικό αριθμό: 77777252.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση μπορείτε να βρείτε στην πρόσκληση που ακολουθεί, ενώ για να ενημερωθείτε για το έργο, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΜΑΤΕ  ή βρείτε το ΜΑΤΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: