Τι έδειξε η έρευνα των Φίλων της Γης για τα σπρέι αφρού και σερπαντίνας;

Στις 10 Μαρτίου 2019 οι εθελοντές των Φίλων της Γης Κύπρου διεξήγαγαν επιχείρηση ανακύκλωσης μετά την καρναβαλίστικη παρέλαση στη Λεμεσό, ως μέρος μιας μεγαλύτερης εκστρατείας για πρόληψη δημιουργίας και ορθής διαχείρισης αποβλήτων. Με τη βοήθεια φορτηγού περισυνέλεξαν σχεδόν τρεις τόνους ανακυκλώσιμων υλικών, τα οποία στη συντριπτική πλειοψηφία τους ήταν σπρέι αφρού και σερπαντίνας.

Τα υλικά που μαζεύτηκαν αντιστοιχούσαν στο 10%-20% της συνολικής ποσότητας των ανακυκλώσιμων σκουπιδιών που απορρίφθηκαν στους δρόμους κατά τη διάρκεια της μεγάλης καρναβαλίστικης παρέλασης. Αυτό σήμαινε ότι μόνο εκείνη τη μέρα έως και 27 τόνοι ανακυκλώσιμων σκουπιδιών συλλέχθηκαν από τα σάρωθρα του δήμου, χωρίς χωριστή συλλογή και δεν ανακτήθηκαν για ανακύκλωση.

Οι Φίλοι της Γης κράτησαν ένα δείγμα από τα τέσσερα πιο δημοφιλή σκουπίδια της καρναβαλίστικης παρέλασης του 2019 (3 σπρέι σερπαντίνας και ένα σπρέι αφρού) και τα μελέτησαν. Η έρευνα κατέδειξε τα εξής:

1. Όλα τα σπρέι φέρουν την ένδειξη ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από παιδιά.
2. Όλα τα σπρέι φέρουν την ένδειξη ότι μπορεί να διαρραγούν/ σπάσουν αν θερμανθούν.
3. Τουλάχιστον τρία σπρέι μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του αναπνευστικού συστήματος.
4. Τουλάχιστον δύο σπρέι μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό του δέρματος και των ματιών.
5. Ένα σπρέι είναι εύφλεκτο (φέρει το σήμα της φλόγας και την ένδειξη «ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»). Ως εύφλεκτο, δεν πρέπει να τοποθετείται στην αγορά στο ευρύ κοινό και δεν πρέπει χρησιμοποιείται από μη επαγγελματίες σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό REACH.
6. Όλα τα σπρέι θεωρούνται επικίνδυνα απόβλητα αν δεν είναι εντελώς άδεια και πρέπει να συλλέγονται με προσοχή.
7. Όλα τα σπρέι συμβάλλουν στην κακή ποιότητα του αέρα, και πιο συγκεκριμένα, σε αυξημένα επίπεδα συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδιών (PM10) που έχουν επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία.
8. Τουλάχιστον το 50% κατά βάρος όλων των σπρέι πρέπει να συλλέγεται από τις επιχειρήσεις που τα τοποθετούν στην αγορά (μέσω των εταιρειών ανακύκλωσης) σύμφωνα με τον περί Αποβλήτων και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμο [32(Ι)/2002].

Οι Φίλοι της Γης Κύπρου καλούν το κοινό να αποφύγει τη χρήση σπρέι και να διαβάζει προσεκτικά τις ετικέτες. Ταυτόχρονα, καλούν όλα τα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα και τους διοργανωτές των παρελάσεων να λάβουν μέτρα για εφαρμογή της κυπριακής νομοθεσίας σχετικά με τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και τη διευρυμένη ευθύνη παραγωγού αποβλήτων.

Φέτος στο καρναβάλι μπορούμε να διασκεδάσουμε με πολύ λιγότερα σκουπίδια!

Συνημμένη ολόκληρη η έρευνα στα Αγγλικά για τα αναλυτικά ευρήματα και τις θέσεις της οργάνωσης.

Σύνδεσμος για το βίντεο από την περσινή επιχείρηση ανακύκλωσης στο ΥοuTube.

Σύνδεσμος για φωτογραφίες από την περσινή επιχείρηση ανακύκλωσης.