Ιατρική Σχολή Παν. Λευκωσίας: Ενημερωτικές παρουσιάσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

unic-univercity-of-nicosia

Η Δημόσια Υγεία δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη βελτίωσης των συστημάτων υγείας σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η παρούσα και οι μελλοντικές κρίσεις προσφέρουν νέες επαγγελματικές ευκαιρίες σε επιστήμονες με ειδίκευση στους τομείς της Δημόσιας Υγείας και της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει τη δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακού διπλώματος στη Δημόσια Υγεία (Master of Public Health, MPH) και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Master of Science in Health Services Administration, MHSA) μέσα από μια ευέλικτη και εξ αποστάσεως παρακολούθηση. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν για τα δύο μεταπτυχιακά προγράμματα την ερχόμενη Δευτέρα 29 Μαρτίου στις 5 το απόγευμα κάνοντας εγγραφή για το MPH ή το MHSA.

Master of Public Health, MPH

Το MPH καλύπτει τους τομείς της προστασίας, της βελτίωσης, και της παροχής υπηρεσιών της υγείας. Είναι βασισμένο στο πρότυπο λειτουργίας της Σχολής Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας και έχει διεθνή προσανατολισμό. Παρέχει ευρύ φάσμα επιλογών για εξειδίκευση. Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προαγωγή της υγείας και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου διαβίωσης και ευημερίας των ατόμων και των κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε διάφορους κλάδους της Δημόσιας Υγείας όπως της υγειονομικής περίθαλψης, της διαμόρφωσης πολιτικών για την υγεία, της πρόληψης των ασθενειών, της διαχείρισης της υγείας και της έρευνας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).

Master of Science in Health Services Administration, MHSA

Ο συνεχώς αναπτυσσόμενος και μεταβαλλόμενος τομέας της υγείας απαιτεί καταρτισμένους επαγγελματίες που θα βελτιώνουν τη φροντίδα των ασθενών μέσα από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών διοίκησης και διαχείρισης. Το MHSA στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών ώστε να συμβάλουν στην αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών υγείας για μια πληθώρα οργανισμών του ευρύτερου τομέα της υγείας: δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία και κλινικές, κυβερνητικά τμήματα, φαρμακευτικές και ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες βιοτεχνολογίας, μη κυβερνητικές οργανώσεις.
Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον κάθε φοιτητή να προσαρμόσει τη μαθησιακή του εμπειρία ώστε να ταιριάζει με τις επαγγελματικές του ανάγκες. Είτε μέσα από την ανάπτυξη μιας καινοτόμου ιδέας με τη δημιουργία νεοφυούς επιχείρησης (start-up) είτε με την απόκτηση βαθύτερων γνώσεων σε εξειδικευμένους τομείς της διοίκησης υπηρεσιών υγείας είτε μέσα από μια ερευνητική μελέτη για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος της δημόσιας υγείας.

Το πρόγραμμα είναι πιστοποιημένο από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ).

Εγγραφή στην παρουσίαση για MPH ή MHSA.