Constantinos Tsiartas

Constantinos Tsiartas
941 POSTS
Είμαι απόφοιτος από τον κλάδο της Αγγλικής Γλωσσολογίας και Λογοτεχνίας και το μεταπτυχιακό μου είναι στον κλάδο των Νέων Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Τα ενδιαφέροντα μου έχουν να κάνουν με την φωτογραφία, την έρευνα και τα αθλήματα.