fbpx

CUT: Οδηγίες Νεοεισερχομένων Φοιτητών

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι οι εγγραφές όλων των νεοεισερχόμενων φοιτητών θα γίνουν την Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 2, 3 και 4 Ιουλίου 2014, στο Εργαστήριο Η/Υ του κτηρίου «Πολυξένης Λοϊζιάς και Ελένης Αυτόνομου» που βρίσκεται στην οδό Αθηνών (στο κτήριο «Ανδρέας Θεμιστοκλέους» – Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας), σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται στις Οδηγίες νεοεισερχομένων φοιτητών.

223339296_640

Οι εισακτέοι φοιτητές παρακαλούνται να ακολουθήσουν προσεκτικά τις εξής οδηγίες:

  • Μέχρι τη μέρα των εγγραφών κάθε φοιτητής θα πρέπει να προμηθευτεί από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης του ΤΕΠΑΚ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα) ή από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στη διεύθυνση www.cut.ac.cy/studies το Έντυπο Εγγραφής, το οποίο θα πρέπει να συμπληρώσει και να επικολλήσει στην κατάλληλη θέση μία πρόσφατη φωτογραφία.
  • Ο φοιτητής θα πρέπει να καταθέσει το συμπληρωμένο έντυπο εγγραφής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και να το μηχανογραφήσει ο ίδιος σε ειδικό λογισμικό πρόγραμμα που θα εγκατασταθεί στους Η/Υ για το σκοπό αυτό.
  • Νεοεισερχόμενος Φοιτητής, που επιθυμεί να βελτιώσει τη θέση του, θα το δηλώνει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Πανεπιστήμιο. Δηλαδή θα δηλώσει το ενδιαφέρον του για δεύτερη κατανομή τη μέρα και την ώρα που θα πραγματοποιεί την εγγραφή του στο πανεπιστήμιο στο Τμήμα που ήδη εξασφάλισε θέση.

Μαζί με την αίτησή τους, οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν:

α)       Αντίγραφο του απολυτηρίου του σχολείου τους

β)       Φωτοαντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας και

γ)       Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση και είναι έτοιμοι να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-15, αντίγραφο απολυτηρίου από την Εθνική Φρουρά.

Ενόψει της πιθανότητας οι υποψήφιοι να μην λάβουν έγκαιρα το αντίγραφο του Δελτίου Αποτελεσμάτων Υποψηφίου, που θα αποσταλεί στους επιτυχόντες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το δελτίο δεν χρειάζεται να επισυναφθεί στην αίτηση.  Τα στοιχεία θα ελέγχονται από το Πανεπιστήμιο.

Πέρα από την κατάθεση των εντύπων εγγραφής, οι νέοι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα μιας προκαταρκτικής ενημέρωσης για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στο οποίο εξασφάλισαν θέση, για τη φοιτητική ζωή καθώς επίσης και για τις υποδομές του Πανεπιστημίου.  Το ακαδημαϊκό και το διοικητικό προσωπικό θα βρίσκονται στη διάθεση των φοιτητών και των γονιών για επίλυση αποριών.

Οι υποψήφιοι προτρέπονται να τηρήσουν το ωράριο που ανακοινώνεται για να διευκολυνθεί η εγγραφή τους.  Μόνο σε περιπτώσεις πραγματικής έκτακτης ανάγκης είναι δυνατή η αλλαγή στην ώρα προσέλευσής τους και νοουμένου ότι θα ενημερώσουν σχετικά το Πανεπιστήμιο.

Σημείωση :

  1. Τονίζεται ότι όσοι δεν καταθέσουν το έντυπο εγγραφής τους στις πιο πάνω ημερομηνίες, θα χάσουν τη θέση τους.
  1. Όσα άτομα εξασφάλισαν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά δεν επιθυμούν να εγγραφούν, θα ήταν υποβοηθητικό αν πριν τις ημερομηνίες εγγραφών επικοινωνούσαν με τα τηλέφωνα 25002711 και  25002710 ή να απέστελλαν τυλεομοιοτυπικό μήνυμα (fax) στον αριθμό 25002681.

 

Β. ΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ

Για τους άρρενες που εξασφάλισαν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και δεν μπορούν να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, λόγω κατάταξής τους στην Εθνική Φρουρά, η θέση τους θα κρατηθεί για να φοιτήσουν κατά το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την απόλυσή τους από την Εθνική Φρουρά. Όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν το έντυπο εγγραφής και να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία εγγραφής που ισχύει για όλους τους νεοεισερχόμενους φοιτητές. Τονίζεται ότι όσοι από τους εισακτέους δεν καταθέσουν εμπρόθεσμα το έντυπο εγγραφής για να τους κρατηθεί η θέση, θα χάσουν τη θέση τους.

 

Γ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ ΜΕΣΩ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Προϋποθέσεις για διεκδίκηση θέσης

1.         Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν παρακαθίσει στις Παγκύπριες Εξετάσεις του 2014.

2.         Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν βαθμολογία όχι μικρότερη από το 80% της βαθμολογίας (γενικός βαθμός πρόσβασης) που πήρε ο/η τελευταίος/α υποψήφιος/α που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, νοουμένου ότι έχουν εξασφαλίσει το 50% της συνολικής βαθμολογίας.

 

Δ. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ)

Η υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση αριθμού θέσεων που ενδέχεται για διάφορους λόγους να κενωθούν θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη, 2 Ιουλίου μέχρι και την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, από τις 8:00 – 13:00 στο Εργαστήριο Η/Υ του Κτηρίου «Πολυξένης Λοϊζιάς και Ελένης Αυτόνομου» που βρίσκεται στην οδό Αθηνών (στο χώρο του κτηρίου «Ανδρέας Θεμιστοκλέους» – Κοινοί Χώροι Διδασκαλίας).

 

Ε. ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ

Οι αιτήσεις διαμονής σε Φ.Ε. μπορούν να υποβληθούν από τις 2 μέχρι τις 4 Ιουλίου 2014 μεταξύ των ωρών 08:00-14:00, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της ΥΣΦΜ (Γωνία Αθηνών και Ν. Ξιούτα, Λεμεσός). Μπορείτε να εξασφαλίσετε την αίτηση από την ιστοσελίδα του ΤΕΠΑΚ  http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation  και να την παραδώσετε συμπληρωμένη μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.

 

ΣΤ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

 Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2014 μέχρι την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου  2014, θα πραγματοποιηθούν η  ενημέρωση των φοιτητών για τα Τμήματα και τις Υπηρεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και οι εγγραφές σε μαθήματα όλων των φοιτητών.  Τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014. Αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί μέσα στον Αύγουστο. Η παρουσία όλων των φοιτητών τη βδομάδα ενημέρωσης και εγγραφών είναι υποχρεωτική.

17906148

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα εγγραφών ανάλογα με το τμήμα εισδοχής και ότι αφορα κενές θέσεις, ειδικά κριτήρια και εστίες συμβουλευτείτε τα επισυναπτώμενα αρχεία

Οδηγίες νεοεισερχομένων φοιτητών

Έντυπο εγγραφής

Αίτηση εισδοχής για κενές θέσεις

Πηγή: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
15,500FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending