fbpx

Στη μάχη διεκδίκησης θέσης οι Κύπριοι για τα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Αιτήσεις από 8 μέχρι 15 Ιουλίου στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων

Τα μηχανογραφικά τους δελτία για εισαγωγή στα ελλαδικά ΑΑΕΙ καλούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Για ακόμα μια χρονιά, η Ελλάδα προσφέρει χιλιάδες θέσεις σπουδών στην κατηγορία των κοινοτικών, στην οποία εμπίπτουν οι Κύπριοι, αρκεί οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έγκαιρα τις αιτήσεις τους. Όσο για τα αποτελέσματα, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τα τέλη Αυγούστου, οπόταν και θα ανακοινωθεί η κατανομή θέσεων από το ελλαδικό Υπουργείο Παιδείας.
Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εξετάσεων, η αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας από τους υποψηφίους-κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα υποβληθεί μόνο στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ) που θα λειτουργήσουν από την Τρίτη 8 Ιουλίου μέχρι και την Τρίτη, 15 Ιουλίου (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) από τις 8:30 π.μ. μέχρι τις 2:30 μ.μ. Όλοι οι απόφοιτοι, καθώς και οι τελειόφοιτοι ιδιωτικών σχολείων, Εσπερινών Γυμνασίων/Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε από τα ΚΣΑ.
Οι υποψήφιοι που θα χρειαστεί να εξουσιοδοτήσουν άλλα άτομα για υποβολή της αίτησης θα πρέπει να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων για το έντυπο «εξουσιοδότησης».
Τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να παρουσιάσουν οι υποψήφιοι στα Κέντρα είναι τα ακόλουθα:● Δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
● Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης
● Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής Αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του
● Βεβαίωση που εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας στην οποία αναγράφεται η καταγωγή του υποψηφίου και των γονιών του. Σημειώνεται ότι οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται από τα Γραφεία των Επαρχιακών Διοικήσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται, τέλος, να μελετήσουν τους κλάδους σπουδών ανά επιστημονικό πεδίο, βάσει του μηχανογραφικού δελτίου (βρίσκεται στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας www.moec.gov.cy/anakoinoseis) που έχει αποσταλεί από το ελλαδικό Υπουργείο, ώστε να είναι έτοιμοι να κάνουν τις καταλληλότερες για τον εαυτό τους εκπαιδευτικές επιλογές.
Απαραίτητα πιστοποιητικά για εγγαρφή

Η Υπηρεσία Εξετάσεων τονίζει ότι τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι επιτυχόντες στις γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής τους είναι τα παρακάτω:
● Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.
● Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 με τον γενικό βαθμό, η οποία θα εκδίδεται στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους για εισαγωγή στα ελλαδικά ΑΑΕΙ.
● Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στην τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθόλη τη διάρκειά του.
● Βεβαίωση καταγωγής του υποψηφίου και των γονιών του.
● Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.
● Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος: α) δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα, β) δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και γ) δεν έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2012 ή προγενέστερα.
Διαφορετική διαδικασία για τους ομογενείς
Οι υποψήφιοι των οποίων ένας εκ των δύο γονέων έχει ελληνική καταγωγή, σύμφωνα με τη Νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας, δεν μπορούν να διεκδικήσουν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω της κατηγορίας αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων Σχολείων κρατών-μελών της ΕΕ μη ελληνικής καταγωγής (κατηγορία στην οποία ανήκουν οι απόφοιτοι κυπριακών σχολείων).Σε αυτή την περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση μέσω της κατηγορίας Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό (Ομογενείς).

Τονίζεται ότι η υποβολή των αιτήσεων για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας για την κατηγορία των ομογενών γίνεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας (www.minedu.gov.gr) από 7 μέχρι και 14 Ιουλίου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποταθούν στην ιστοσελίδα του ελλαδικού Υπουργείου.
Για περισσότερες πληροφορίες και τα κατά τόπους Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων συμβουλευθείτε τα πιο κάτω αρχεία:
                                                                                                                                                                                                          Πηγή: philenews.com

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
15,500FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending