ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

Ζητούνται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για την πλήρωση των πιο κάτω θέσεων για υπηρεσία στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου:

(Α) ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΤΡΙΑΣ με έδρα τη Λευκωσία

Απαραίτητα Προσόντα
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή Τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις  και Προβολή (Management & Marketing) ή μέλος αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέματα Διεύθυνσης (ΜΒΑ) προβολής, δημοσίων σχέσεων  και οικονομικής διαχείρισης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Πενταετής πείρα σε διοικητικά και εποπτικά καθήκοντα σε υπεύθυνη ανώτερη διευθυντική θέση και εμπειρία στον τομέα της εξεύρεσης οικονομικών πόρων (Fund Raising).
Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Σχέδιο Υπηρεσίας

Β) Κοινωνιολόγου/ Κοινωνικού Λειτουργού με έδρα τη Λευκωσία

Απαραίτητα Προσόντα
Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος στη Κοινωνιολογία/ Κοινωνική Εργασία/ Ευημερία/ Πρόνοια.  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνιολογία/ Κοινωνική εργασία/ πρόνοια θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Διετής τουλάχιστον πείρα σε θέματα Κοινωνιολογίας/ Κοινωνικής ευημερίας.
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Σχέδιο Υπηρεσίας

Γ) Διοικητικός Λειτουργός Υπεύθυνος «Ευαγόρειου»  Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας με έδρα τη Λεμεσό

Απαραίτητα Προσόντα
Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσιες Σχέσεις και Προβολή (Management & Marketing).  Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο τομέα της προβολής (Marketing) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Τριετής πείρα σε θέματα Διοίκησης και Προβολής, σε υπεύθυνη θέση στον τομέα της εξεύρεσης οικονομικών πόρων (Fund Raising).
Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

Σχέδιο Υπηρεσίας

Μισθός
Προσφέρεται μισθός ανάλογα με τα προσόντα,  τις ευθύνες και την πείρα του υποψηφίου.

Τελευταία ημερομηνία για υποβολή αιτήσεων είναι η Τετάρτη 6 Αυγούστου, 2014.  Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν και ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση [email protected]

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
0FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending