fbpx

KES College: Aξιολόγηση του Τριετούς Προγράμματος Σπουδών Ιατρικών Επισκεπτών

Το KES College ανακοινώνει ότι κατάφερε ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο, αξιολογώντας το Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικών Επισκεπτών που οδηγεί στην απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος. Όπως αναφέρει το Κολλέγιο: «Η αξιολόγηση του Κλάδου αυτού από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (Σ.ΕΚ.Α.Π.) δεν αναβαθμίζει μόνο την Τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο, αλλά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Ιατροφαρμακευτικού κόσμου της».

Και συνεχίζει:

«Οι σπουδές σε Επαγγέλματα Υγείας στην Κύπρο όπως του Ιατρικού Επισκέπτη, συνδέονται άμεσα με το όνομα και την ιστορία του KES College που εδώ και 43 χρόνια πρωτοστατεί με καινοτόμα προγράμματα βοηθώντας τους νέους και τις νέες της Κύπρου στην ευκολότερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας μετά το πέρας των σπουδών τους.

Ιστορικά να αναφέρουμε ότι η αίτηση για την εγγραφή του Κλάδου Ιατρικών Επισκεπτών (2 Έτη, Δίπλωμα) έγινε το 1998 και ο Κλάδος λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το πρωτοποριακό αυτό πρόγραμμα σπουδών, όταν πρωτολειτούργησε ήταν το μοναδικό στον ευρύτερο ελληνικό χώρο και ένα από τα ελάχιστα της Ευρώπης. Έκτοτε ο Κλάδος ακολούθησε την οδό της συνεχούς ανάπτυξης η οποία πολλές φορές πέρασε από δύσκολες φάσεις και επίπονες προσπάθειες.

Ακολούθως το Διετές πρόγραμμα αναβαθμίστηκε ακόμη περισσότερο και Αξιολογήθηκε από το Σ.ΕΚ.Α.Π. το 2001.

Το Διετές πρόγραμμα σπουδών συμπλήρωσε φέτος μια δεκαπενταετή επιτυχή λειτουργία, με τα ακόλουθα αποδεικτικά στοιχεία:

 • Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε στην πράξη και απέδειξε ότι μπορεί να προσφέρει τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες στους απόφοιτούς του ώστε να ασκήσουν επιτυχώς και με επάρκεια το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη.
 • Το πρόγραμμα χαίρει εκτίμησης από τηνΙατρο-Φαρμακευτική κοινότητα της Κύπρου.
 • Οι απόφοιτοι είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες και εργάζονται σε διάφορες Φαρμακευτικές εταιρείες της Κύπρουμε πολύ καλές απολαβές και είναι παράλληλα, μέλη του Σωματείου Ιατρικών Επισκεπτών Κύπρου καθώς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού.

Το KES College λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχείς εξελίξεις στον Ιατροφαρμακευτικό χώρο, έκανε το βήμα και πέτυχε τον επόμενο στόχο, την Αξιολόγηση του Κλάδου Ιατρικών Επισκεπτών (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα). Η ανάγκη της δημιουργίας του τριετούς Κλάδου καθόρισε και τους στόχους του προγράμματος που έχουν ως ακολούθως:

 • Να προσφέρει βασικές ικανοποιητικές επιστημονικές (ιατρικές και φαρμακολογικές) γνώσεις σε όσους επιλέγουν να εξασκήσουν το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη, ώστε να παρέχουν ακριβείς και κατά το δυνατό πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα φάρμακα που παρουσιάζουν.
 • Να προσφέρει βασικές γνώσεις Μάρκετινγκ και προώθησης των πωλήσεων φαρμακευτικών ειδών.
 • Να συμβάλει ούτως ώστε οι υποψήφιοι Ιατρικοί Επισκέπτες να εξασκούν το επάγγελμά τους με βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία.
 • Να προσφέρει τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα Διοίκησης και Διαχείρισης.

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία του Κλάδου Ιατρικών Επισκεπτών (3 Έτη, Ανώτερο Δίπλωμα) δεν ήταν τυχαία, αλλά προσδίδει στους αποφοίτους του τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

 • Πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, επομένως οι απόφοιτοι θα είναι εξοικειωμένοι πλέον με το χώρο του επαγγέλματος πριν την αποφοίτησή τους, γεγονός που θα αποτελεί πλεονέκτημα σε ευκαιρίες εργοδότησης.
 • Με βάση τον Περί Ιατρικών Επισκεπτών Νόμο οι απόφοιτοι του Τριετούς προγράμματος δεν χρειάζεται να παρακαθίσουν σε εξετάσεις στις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
 • Δυνατότητα συνέχισης σπουδών για απόκτηση Πτυχίου.

Επιπλέον για να επιλέξει κάποιος τομέα σπουδών σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης,  σημαντικά κριτήρια είναι το οικονομικό κομμάτι δηλαδή το κόστος που καλείται ο φοιτητής να καταβάλει για τις σπουδές του, αλλά και η εύκολη και σύντομη απασχόληση όταν κάποιος αποφοιτήσει. Η απάντηση του KESCollege σ’ αυτά έχει ως ακολούθως:

 • Η αξιολόγηση του Κλάδου από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης Κλάδων σπουδών (Σ.ΕΚ.Α.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, σημαίνει πως οι φοιτητές θα μπορούν να λαμβάνουν φοιτητική κρατική χορηγία μέχρι €3.420 ετησίως. Σε συνδυασμό με τα χαμηλά δίδακτρα σπουδών, το συνολικό κόστος που καλείται ο φοιτητής να καταβάλει είναι σημαντικά μικρό.
 • Γενικά ο τομέας των φαρμάκων είναι διαρκώς αναπτυσσόμενος σε ολόκληρο τον κόσμο. Το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη στην Κύπρο, είναι από αυτά που προσφέρουν συνεχώς νέες θέσεις εργασίας. Ως γνωστό ένας Ιατρικός Επισκέπτης μπορεί να εργαστεί σε φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακευτικές βιομηχανίες, φαρμακεία ως Βοηθός Φαρμακείου, αντιπροσωπείες ιατρικών και εργαστηριακών αναλώσιμων, αντιπροσωπείες ιατρικών μηχανημάτων, αντιπροσωπείες καλλυντικών και ιδιωτικούς οργανισμούς που ασχολούνται με θέματα υγείας.

Σε έρευνα των Fergusonetal. έχει αποδειχτεί πως οι Ιατροί βασίζουν την ενημέρωσή τους κατά ένα μεγάλο μέρος για τα φαρμακευτικά προϊόντα είτε αυτά είναι νέα είτε παλιά στους Ιατρικούς Επισκέπτες.

Γενικά, μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος πως το επάγγελμα του Ιατρικού Επισκέπτη αποτελεί λειτούργημα και χρειάζεται υπεύθυνα και συνεχώς ενημερωμένα άτομα να ασχοληθούν μ’ αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του KES College www.kes.ac.cy/college ή  με στο Γραφείο Εισδοχής και Εξυπηρέτησης φοιτητών στο τηλέφωνο 22875737 ή στοFacebookwww.facebook.com/KES.College.Cy .

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
17,400FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending