Αυτό το μοντέλο μετακινεί το στήθος της στο ρυθμό του Jingle Bells