fbpx

UCY: Καλοκαιρινός Όμιλος Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας Παν. Κύπρου για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου

Τα τελευταία 12 χρόνια, η Ερευνητική Ομάδα Μάθησης στις Φυσικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει αναπτύξει τον Καλοκαιρινό Όμιλο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Ο Όμιλος θα λειτουργήσει και φέτος ως ένα πλαίσιο επεξεργασίας διδακτικών επινοήσεων, οι οποίες συνδυάζουν θεωρητική και εμπειρική ενημερότητα. Στον περσινό Όμιλο υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

(1) Μοντελοποίηση φυσικών φαινομένων, (2) Μικροβιακή Αντοχή, (3) Ρομποτική, (4) Φυσική με Διερώτηση: Ενέργεια, (5) Ιπτάμενη Ρουκέτα, (6) Χάρτες και Οπτική Επικοινωνία, (7) Δημιουργικότητα και Καινοτομία: Κατασκευή Χαρταετού, και (8) Παιχνίδια και Μαθηματικές Στρατηγικές. 

Πέραν της εμπλοκής τους στη διδακτική εφαρμογή αυτών των ενοτήτων, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες (τουρνουά ποδοσφαίρου, καλαθόσφαιρας και πετόσφαιρας) και σε διάφορες συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως επιτραπέζια παιχνίδια, παιχνίδια γνώσεων, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνισμό γρίφων.

Στο πλαίσιο του Καλοκαιρινού Ομίλου Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας εφαρμόζεται μια σειρά διδακτικών επινοήσεων:

 Ι. ΟμαδοσυνεργατικέςΜελέτες (ProjectbasedLearning) 

Οι διάφορες διδακτικές ενότητες εφαρμόζονται στο πλαίσιο ενός μαθητοκεντρικού μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι μαθητές εργάζονται σε μικρές ομάδες και συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη των μαθησιακών στόχων ως ομάδα και όχι ως άτομα. Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της ενότητας Μοντελοποίηση Φυσικών Φαινομένων, οι μαθητές εργάζονταν σε ομάδες με στόχο την ανάπτυξη διαδοχικών επιστημονικών μοντέλων, τα οποία να αναπαριστούν και να παρέχουν εξήγηση για συγκεκριμένα φυσικά φαινόμενα θερμικής ισορροπίας. Για να επιτύχουν τον στόχο της ομάδας, οι μαθητές εμπλέκονταν σε συζητήσεις και παράθεταν επιχειρήματα ώστε να επέλθει συναίνεση και να παραχθεί το τελικό υπολογιστικό μοντέλο. Πέρα από αυτή τη μορφή συνεργασίας (εντός της ομάδας) σε διάφορα σημεία του μαθήματος, υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες εντός της τάξης (συζήτηση στην ολομέλεια με μονάδα μάθησης την ομάδα και όχι το άτομο) αλλά και συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες μέσω διαδικτύου. Η τελευταία μορφή συνεργασίας αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες μία ομάδα κοινοποιεί το μοντέλο της μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου διαδικτυακού περιβάλλοντος (www.stochasmos.org) και λαμβάνει ανατροφοδότηση από άλλη ομάδα (ετεροαξιολόγηση). Στο πλαίσιο αυτής της ενότητας η συνεργασία οργανώνεται σε τρία διαφορετικά, αλληληϋποστηριζόμενα επίπεδα: (α) συνεργασία εντός της ομάδας, (β) συνεργασία ανάμεσα σε ομάδες εντός της τάξης, (γ) συνεργασία ανάμεσα σε ομάδες μέσω του διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος, για σκοπούς ετεροαξιολόγησης.

ΙΙ. Διαδικτυακά υποστηριζόμενη Διερώτηση

Οι μαθητές καλούνται να υλοποιήσουν διερευνήσεις μέσω διαδικτυακά υποστηριζόμενων μαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία έχουν σχεδιαστεί στη διαδικτυακή πλατφόρμα ΣΤΟΧΑΣΜΟΣ (www.stochasmos.org). Για παράδειγμα, στο πλαίσιο της ενότητας Μικροβιακή Αντοχή, οι μαθητές εργάζονταν ομαδικά με σκοπό τη διοργάνωση μιας εκστρατείας ενημέρωσης για την ανθεκτικότητα των βακτηρίων σε αντιβιοτικά και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Το περιεχόμενο του περιβάλλοντος διερεύνησης περιελάμβανε αυθεντικά επιστημονικά δεδομένα από διάφορες επιστημονικές πηγές, κατάλληλα προσαρμοσμένα στην ηλικία των μαθητών. Στόχος ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν το φαινόμενο της μικροβιακής αντοχής και ανά ομάδα να ετοιμάσουν είτε ενημερωτικό φυλλάδιο (τρίπτυχο), είτε αφίσα, είτε οπτικογραφημένο στιγμιότυπο για στοχευμένη ενημέρωση διαφόρων ομάδων του πληθυσμού (συγκεκριμένους εμπλεκόμενους φορείς ή ευρύ κοινό).

ΙΙI. Γνώση μέσα από την κατασκευή τεχνουργημάτων

Σε αρκετές από τις ενότητες που έχουν εφαρμοστεί στον Καλοκαιρινό Όμιλο Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας οι μαθητές καθοδηγούνται για να αναπτύξουν διάφορα τεχνουργήματα όπως είναι τα υπολογιστικά μοντέλα, οι ενημερωτικές αφίσες, οι τρισδιάστατες μακέτες, ποικίλες αναπαραστάσεις, συναρμολογούμενες κατασκευές ή τα ρομπότ. Η όλη διαδικασία ακολουθεί τις θεωρητικές αρχές του οικοδομισμού μέσω της ανάπτυξης τεχνουργημάτων (constructionism) και περιλαμβάνει καθορισμό προδιαγραφών, συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, σχεδιασμό και αξιολόγηση.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Καλοκαιρινός Όμιλος λειτουργεί ως ένα ενδιάμεσο στάδιο δοκιμής και διάχυσης διδακτικών επινοήσεων ενταγμένων σε διδακτικές ακολουθίες με συγκεκριμένο περιεχόμενο το οποίο τίθεται στη διάθεση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο Καλοκαιρινός Όμιλος Φυσικών Επιστημών θα διεξαχθεί φέτος στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Κύπρου (πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία, Λεωφόρος Καλλιπόλεως) κατά την περίοδο29 Ιουνίου μέχρι 17 Ιουλίου 2015. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: elenasiakidou@hotmail.com  ή στο ακόλουθο τηλέφωνο: 22892091.

Συντελεστές

Η. κ. Χριστιάνα Νικολάου εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως μεταδιδακτορική συνεργάτιδα και συντόνισε τον Καλοκαιρινό Όμιλο του 2014. Η κ. Χριστίνα Κωνσταντίνου εργάστηκε ως Ειδική Επιστήμονας στη Μαθηματική Παιδεία και συνέβαλε στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων και τη διδασκαλία στον Όμιλο.

Follow Us

45,341FansLike
11,539FollowersFollow
15,500FollowersFollow
1,070SubscribersSubscribe

Trending