Φοιτητικό Δάνειο για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές στην Αγγλία για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018!

Chris Sofroniou
Διευθύνων Σύμβουλος στην Global Educational Services

Βασικές Διευκρινήσεις για το Δάνειο:

 • Δικαίωμα στο δάνειο θα έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες κάτω από την ηλικία των 60 ετών κατά την έναρξη των σπουδών τους.
 • Οι αιτητές που κατέχουν είδη Μεταπτυχιακού (Master) δεν θα εγκρίνονται.
 • Οι φοιτητές θα μπορούν να εγκριθούν για το δάνειο αν επιλέξουν διδακτέο ή ερευνητικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα (Taught Masters or Masters by research). Παραδείγματα μεταπτυχιακών που καλύπτονται από το δάνειο είναι τα ακόλουθα: MA, MSc, MRes,MBA, MEd and LLM.
 • Το δάνειο θα καλύπτει όλους τους κλάδους και τομείς σπουδών.
 • Το δάνειο θα καλύπτει φοιτητές πλήρους, μερικής και εξ αποστάσεως φοίτησης.
 • Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού πλήρους φοίτησης (full time) δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1-2 χρόνια και για το Μεταπτυχιακό μερικής φοίτησης (part time) τα 4 χρόνια.
 • Το ποσό του δανείου θα χορηγείται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή και όχι στο πανεπιστήμιο. Θα είναι στη διακριτική ευχέρεια του φοιτητή να επιλέξει κατά πόσο θέλει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για την πληρωμή των διδάκτρων ή για την κάλυψη άλλων σχετικών εξόδων όπως της διαμονής και διατροφής.
 • Το επιτόκιο του δανείου θα είναι το ίδιο με αυτό που ισχύει για τα δάνεια για πτυχιακές σπουδές στο ΗΒ και που έχει καθοριστεί στο 3% + ποσοστό πληθωρισμού (Retail Price Index) του ΗΒ (Για το 2015, το ποσοστό κυμαίνεται κοντά στο 1% με καθοδική πορεία).
 • Η αποπληρωμή των δανείων θα αρχίσει το 2019 και θα αφορά όσους φοιτητές έχουν αποφοιτήσει, εργάζονται και αμείβονται ετησίως με περισσότερες από £21,000 ή €29,000 περίπου σύμφωνα με την σημερινή ισοτιμία (€2400 μηνιαίως).
 • Η αποπληρωμή του δανείου θα ξεκινάει τον Απρίλιο μετά το τέλος του πτυχίου και μόνο εφόσον ο φοιτητής έχει ετήσιο εισόδημα πάνω από £21.000. Το ποσοστό της αποπληρωμής έχει καθοριστεί στο 6% του ποσού που υπερβαίνει τις £21,000 ή €29,000 ετησίως. Π.χ. αν ο φοιτητής αμείβεται με €30,000 ετησίως τότε υποχρεούται να πληρώσει μηνιαία δόση της τάξεως των €5 (30,000-29,000 = 1000 Χ 6% = 60 / 12 = €5).
 • Το δάνειο θα διαγράφεται στα 30 χρόνια από την ημέρα που θα πρέπει ο φοιτητής να το αποπληρώσει.