EXPIRED: AAT: Ο επαγγελματικός τίτλος Λογιστικής που θα σε βοηθήσει σίγουρα!

Ο επαγγελματικός τίτλος ΑΑΤ (Association of Accounting Technicians) προσφέρει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα προσόντα που χρειάζεται ένας σωστά καταρτισμένος τεχνικός λογιστής. Αυτό γίνεται εφικτό μέσα από μια ορθά δομημένη διαδικασία εκπαίδευσης που εξασφαλίζει ότι αυτό το ταξίδι γνώσεως δεν θα είναι μόνο αποδοτικό αλλά και ευέλικτο για αυτούς που το επιλέγουν.

Ο Σύνδεσμος Τεχνικών Λογιστών (AAT) είναι ο μεγαλύτερος σύνδεσμος τεχνικών λογιστών ανά τον κόσμο, με περισσότερα από 140,000 μέλη, με 70,000 φοιτητές στη διαδικασία να γίνουν μέλη και με παρουσία σε περισσότερες από 100 χώρες. Είναι σημαντικό πως για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία ή πρότερες σπουδές και αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα του προγράμματος. Ο επαγγελματικός αυτός τίτλος απευθύνεται τόσο σε καθιερωμένους επαγγελματίες, όσο και σε απόφοιτους μέσης εκπαίδευσης.

Ο εταίρος εκπαίδευσης του ΑΑΤ στην Κύπρο είναι το European Institute of Management and Finance – EIMF (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Διοίκησης και Χρηματοοικονομικών), ένας από τους πιο εξειδικευμένους φορείς εκπαίδευσης για το Χρηματοοικονομικό και Επαγγελματικό κλάδο στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Ενδιαφέρεσαι να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για τον επαγγελματικό τίτλο AAT;


Τι αφορά το επάγγελμα του τεχνικού λογιστή;

Ο τεχνικός λογιστής είναι αυτός που συλλέγει, καταγράφει, επεξεργάζεται, αναλύει και επεξηγεί τις οικονομικές πληροφορίες που προέρχονται από όλο το φάσμα του οργανισμού στον οποίο εργάζεται. Είναι υπεύθυνος για διάφορους ελέγχους (εσωτερικά και εξωτερικά) που πρέπει να γίνονται, όπως για παράδειγμα ο έλεγχος πληρωμών ή του μισθολογίου της εταιρείας. Επίσης, ο τεχνικός λογιστής είναι αυτός που ετοιμάζει διάφορες αναφορές για εσωτερικούς κυρίως σκοπούς, τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας και εργάζεται ως μέρος του εξωτερικού οικονομικού ελέγχου.

Ποιοι εργοδοτούν τεχνικούς λογιστές;

Οι τεχνικοί λογιστές μπορούν να εργαστούν σε όλο τα φάσμα μιας οικονομίας και να εδραιωθούν σε όλες τις διοικητικές βαθμίδες ενός οργανισμού. Μπορούν να εργαστούν για εταιρείες παροχής ελεγκτικών και λογιστικών υπηρεσιών ή ακόμα να δημιουργήσουν τη δική τους εταιρεία. Επίσης, μπορούν να ηγηθούν ενός οικονομικού τμήματος εταιρειών διαφόρων κλάδων, από εταιρείες εμπορίου μέχρι βιομηχανικές εταιρείες. Επιπρόσθετα, τα προσόντα αυτά είναι απαραίτητα για κρατικούς οργανισμούς, φιλανθρωπικά ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Στην Κύπρο, οι προοπτικές εργοδότησης είναι τεράστιες για τους φοιτητές και αποφοίτους του ΑΑΤ. Λόγω των διάφορων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης που προσφέρουμε, ερχόμαστε σχεδόν καθημερινά σε επαφή με εταιρείες και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο. Σε συζητήσεις μαζί τους για το νέο μας πρόγραμμα, έδειξαν σοβαρό ενδιαφέρον, τόσο για τους υφιστάμενους φοιτητές μας, όσο και για τους μελλοντικούς απόφοιτους μας.

Επίσης, αρκετοί από τους κατόχους του τίτλου ΑΑΤ αυτή τη στιγμή κατέχουν σημαντικές θέσεις σε εταιρείες του κλάδου ή εργάζονται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους ή έχουν τα δικά τους γραφεία που εξειδικεύονται αποκλειστικά στις λογιστικές υπηρεσίες.

Πώς θα σε βοηθήσει το ΑΑΤ;

Αρχικά, με την πιστοποίηση αυτή, αποκτά κάποιος εξειδικευμένες τεχνικές ικανότητες, που αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στον κλάδο των χρηματοοικονομικών. Η ποιότητα στην εργασία, που αποκτάται με την κατάλληλη εκπαίδευση, αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Άτομα τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο των χρηματοοικονομικών για χρόνια, αλλά με ελάχιστη ή καθόλου πιστοποίηση μπορούν πλέον να λάβουν και να αναδείξουν τα προσόντα τους με την πιστοποίηση αυτή. Μπορεί επίσης να τους προσφέρει επαγγελματική ανέλιξη, μισθολογικές αυξήσεις, και βελτίωση της ποιότητας εργασίας τους. Σήμερα, βλέπουμε τους φοιτητές μας να βρίσκουν εργασία με μεγαλύτερα πλεονεκτήματα, να απολαμβάνουν μισθολογικές αυξήσεις, να ανελίσσονται στις υφιστάμενες εργασίες τους, χάρη στο ΑΑΤ.

Το ΑΑΤ μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για περαιτέρω σπουδές. Το ΑΑΤ συνεργάζεται με Βρετανικά πανεπιστήμια δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους του να ενταχθούν σε αυτά σε κάποιες περιπτώσεις στο δεύτερο έτος σπουδών. Επίσης, η κατοχή του τίτλου ΑΑΤ προσφέρει μέχρι και 5 εξαιρέσεις για τους τίτλους ACCA, CIMA και ICAEW. Επιπρόσθετα, αποτελεί και μια επιλογή για τους αποφοίτους Πανεπιστημίου που θέλουν να ενισχύσουν και να εξειδικεύσουν περισσότερο τις γνώσεις τους.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι με την απόκτηση του τίτλου ΑΑΤ οι απόφοιτοι μας γίνονται μέλη του μεγαλύτερου στον κόσμο συνδέσμου τεχνικών λογιστών. Αυτό το γεγονός προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα, όπως είναι η συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων του απόφοιτου, η δυνατότητα να επικοινωνήσει με άλλα μέλη σε άλλες χώρες για ανταλλαγή απόψεων, προβληματισμών και ιδεών, αλλά και να απολαμβάνει την αναγνώριση του τίτλου σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου.

Τι περιλαμβάνει ακριβώς το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρία επίπεδα τα οποία πρέπει να ολοκληρωθούν, έτσι ώστε ο φοιτητής να γίνει πλήρες μέλος του συνδέσμου. Με τη συμπλήρωση του κάθε επιπέδου, ο φοιτητής παίρνει πιστοποιητικό παρακολούθησης του επιπέδου.

Το πρώτο επίπεδο είναι το Foundation Certificate in Accounting και αποτελεί ένα εισαγωγικό επίπεδο στο πρόγραμμα. Αναφέρεται σε άτομα με ελάχιστη ή καθόλου γνώση περί λογιστικής που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον τομέα. Το επίπεδο περιλαμβάνει πέντε μαθήματα τα οποία βοηθούν το φοιτητή να αποκτήσει βασικές γνώσεις λογιστικής. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του επιπέδου είναι 6 μήνες. Άτομα με προηγούμενη γνώση ή εμπειρία έχουν τη δυνατότητα να εξαιρεθούν από αυτό το επίπεδο.

Το δεύτερο επίπεδο είναι το Advanced Diploma in Accountingτο οποίο εισάγει το φοιτητή σε πιο περίπλοκες λογιστικές και χρηματοοικονομικές πρακτικές και διαδικασίες με τη χρήση πρακτικών και θεωρητικών σεναρίων. Το επίπεδο αυτό περιλαμβάνει έξι μαθήματα και ο χρόνος ολοκλήρωσης του επιπέδου είναι μεταξύ 6 και 8 μηνών.

Το τρίτο και τελευταίο επίπεδο του προγράμματος είναι το Professional Diploma in Accounting.Σε αυτό το επίπεδο, οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε δύσκολες και υψηλού επιπέδου λογιστικές και χρηματοοικονομικές πρακτικές και διαδικασίες, εκπαιδεύονται στην ανάλυση και παρουσίαση χρηματοοικονομικών στοιχείων, και επιλέγουν εξειδίκευση σε διάφορους τομείς όπως η φορολόγηση, η διαχείριση μετρητών και πιστώσεων, και ο εξωτερικός έλεγχος. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του επιπέδου αυτού είναι μεταξύ 9 – 12 μηνών.

Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τρόποι παρακολούθησης;

Ο 1ος τρόπος είναι οι ζωντανές διαδραστικές παρουσιάσεις στην αίθουσα διδασκαλίας, με μελέτη πραγματικών περιπτώσεων, με πρακτικά σενάρια (case studies), με την επίλυση ασκήσεων και την ενθάρρυνση συζήτησης ίδιων εμπειριών με τους συμμετέχοντες και την προσπάθεια επίλυσης πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι στην εργασία τους.

Ο 2ος τρόπος είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αυτό γίνεται μέσω του διαδικτύου, όπου οι συμμετέχοντες στην ουσία αγοράζουν το οπτικοακουστικό και γραπτό υλικό, που θα τους βοηθήσει να επιτύχουν στις εξετάσεις των μαθημάτων. Το οπτικοακουστικό υλικό είναι στην ουσία βιντεοσκοπημένες παρουσιάσεις των μαθημάτων με βάση τη δομή των ζωντανών παρουσιάσεων στην αίθουσα διδασκαλίας.

Ο 3ος τρόπος είναι οι ζωντανές διαδικτυακές συναντήσεις. Αυτή η μέθοδος προσομοιάζει στη μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, και το τι αυτή η μέθοδος περιλαμβάνει, με τη διαφορά ότι οι φοιτητές θα συμμετέχουν σε μια διαδικτυακή αίθουσα, όπου θα βλέπουν ζωντανά την παρουσίαση από τους εκπαιδευτές μας και θα αλληλοεπιδρούν μαζί τους.

Όσον αφορά τις εξετάσεις των μαθημάτων του προγράμματος διεξάγονται με τον ίδιο τρόπο και για τις 3 περιπτώσεις. Όλοι οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να παρακαθήσουν στις εξετάσεις στο εξεταστικό μας κέντρο στη Λευκωσία. Γίνονται βέβαια διευθετήσεις για τη δημιουργία ενός ακόμη εξεταστικού κέντρου στη Λεμεσό.

Σημαντικά στοιχεία που πρέπει να κρατήσεις:

  • Εκπαίδευση μέσα από μια καλά και προσεκτικά δομημένη διαδικασία εκπαίδευσης
  • Δεν απαιτείται οποιαδήποτε προηγούμενη εμπειρία ή πρότερες σπουδές
  • Η σημασία και επεξήγηση του επαγγέλματος “τεχνικός λογιστής”
  • Η ποιότητα της δουλείας ενός τεχνικού λογιστή καθορίζει και επηρεάζει πολλές επιχειρηματικές παραμέτρους
  • Δυνατότητες εργοδότησης σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών.
  • Πιστοποίηση υφιστάμενης εργασιακής εμπειρίας και ικανοτήτων με έναν επαγγελματικό τίτλο
  • Βοήθεια ένταξης στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στο χρηματοοικονομικό τομέα – κενό στον κλάδο χρηματοοικονομικών από τεχνικούς λογιστές
  • Αύξηση της προσληψιμότητας και παροχής ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης
  • Κατάλληλο για αλλαγή επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Κατάλληλοι μέθοδοι διδασκαλίας

Αν ενδιαφέρεσαι να ξεκινήσεις ή να μάθεις περισσότερες πληροφορίες για τον επαγγελματικό τίτλο AAT, συμπλήρωσε την πιο πάνω αίτηση!