Δες όσα έγιναν στην επιτυχημένη Α’ Σύνοδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κυπρίων Νέων!

Η πρώτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κυπρίων Νέων – Young European Parliament Cyprus υλοποιήθηκε από τον Μη-Κυβερνητικό Οργανισμό The European Cyprus Society μεταξύ 5-6 Απριλίου 2019, και τέθηκε υπό την Αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το όλο εγχείρημα έτυχε της ένθερμης υποστήριξης των μη-κυβερνητικών οργανώσεων The European Law Students’ Association – ELSA Cyprus και του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημόνων – Ε.Ο.Π.Ε, καθώς επίσης και του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Ακαδημαϊκός Συνεργάτης ήταν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Κυπρίων Νέων – Young European Parliament Cyprus αποτελεί μια πρωτότυπη προσομοίωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία απευθύνεται σε νέους και νέες της μεγαλονήσου ηλικίας 18-35 ετών.

Κύριοι στόχοι της προσομοίωσης ήταν η ενημέρωση της νεολαίας του τόπου μας περί των διαδικασιών λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε., η περαιτέρω κατάρτιση των νέων της νήσου για τα φλέγοντα Ευρωπαϊκά ζητήματα, η ενίσχυση της νεανικής φωνής και η περαιτέρω εμπλοκή των Νέων μας στα Ευρωπαϊκά δρώμενα.

Παράλληλα, το πρόγραμμα στόχευσε και στην ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση της Κυπριακής Νεολαίας για ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά ενόψει και των επικείμενων Ευρωπαϊκών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019 στην Κύπρο.

Στην προσομοίωση συμμετείχαν συνολικά 80 νέοι και νέες από όλη την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι χωρίσθηκαν σε 4 επιτροπές με αντίστοιχες θεματικές ενότητες.

Πρόκειται για την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (ECON) με θέμα τις οικονομικές σχέσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. έπειτα από την επικείμενη έξοδο της M. Βρετανίας από την Ε.Ε. (BREXIT), την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) με θέμα την συνεργασία των κρατών–μελών της Ε.Ε. σε θέματα Άμυνας και Ασφάλειας, την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) με θέμα τις σύγχρονες μεθόδους Εκπαίδευσης στην Ε.Ε., και την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΕMPL) με θέμα την νεανική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών στις επιτροπές, οι Νέοι και Νέες Ευρωβουλευτές αντάλλαξαν ιδέες και απόψεις και στη συνέχεια οι προτάσεις τους τέθηκαν προς ψήφιση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κυπρίων Νέων.

Ο Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός The European Cyprus Society αποτελεί επιστηµονική µη-κερδοσκοπική, µη-κυβερνητική οργάνωση, με στόχο την ανάπτυξη δράσεων σε ζητήµατα Νεολαίας, Ευρωπαϊκών & Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικής και Διασποράς, οι οποίες απευθύνονται στους νέους και νέες της Κύπρου. Ο Μη-Κυβερνητικός Οργανισμός The European Cyprus Society ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2016 στη Λευκωσία.

Σάββας Σταύρου
Ευρωβουλευτής Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κυπρίων Νέων 2019, 

Ιδρυτικό Μέλος του The European Cyprus Society