Α’ βραβείο στην 1η τυχαιοποιημένη κλινκή δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια!

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η 1η τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια MEETinCY, πήρε το πρώτο βραβείο στο μεγαλύτερο συνέδριο με καρδιακή ανεπάρκεια στον κόσμο.

Η μελέτη MEETinCY, χρηματοδοτήθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Νοσηλευτικής και συντονίστριας του έργου.

Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στα highlights του Ευρωπαϊκού συνεδρίου καρδιακής ανεπάρκειας, το οποίο είναι το μεγαλύτερο συνέδριο καρδιακής ανεπάρκειας στον κόσμο. Τονίστηκαν τα αποτελέσματα που αφορούσαν στη σημασία της τηλεφωνικής παρακολούθησης και στήριξης των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια για τη βελτίωση των εκβάσεων του συγκεκριμένου πληθυσμού ατόμων.

Η Δρ. Φωτεινή Καλογήρου, μια από τις κύριες ερευνήτριες του έργου και πρώτες αποφοίτους διδακτορικών σπουδών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, και υπό την επίβλεψη της Δρος Αικατερίνης Λαμπρινού, παρουσίασε μέρος των αποτελεσμάτων της μελέτης και κέρδισε το βραβείο “Nurse Investigator award”.