Γραμματειακά: Απόκτησε γνώσεις-δεξιότητες και γίνε σημαντικό στέλεχος για κάθε επιχείρηση!

Ο Γραμματέας έχει πιστοποιημένες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε εξαρτημένες εργασίες, σε τμήματα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα (επιχειρήσεις, τράπεζες, οργανισμούς κτλ.), με σκοπό την επίλυση προβλημάτων και την αντιμετώπιση αναγκών γραμματειακής υποστήριξης.

Ο Γραμματέας Διεύθυνσης είναι ένα ειδικευμένο άτομο, ικανό να χειρίζεται αυτόνομα και υπεύθυνα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, σύμφωνα και με τις οδηγίες του προϊσταμένου.

Το American College προσφέρει αξιολογημένο πρόγραμμα στις Γραμματειακές Σπουδές, με δυνατότητα φοιτητικής χορηγίας.

Σε συνεργασία με το StudentLife σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις υποτροφίες ύψους 50% για όλα τα έτη σπουδών στα Γραμματειακά.

Η υποβολή αιτήσεων για υποτροφίες έχει ολοκληρωθεί!

Καθήκοντα

1. Διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία
2. Συντάσσει επαγγελματικά έγγραφα
3. Αρχειοθετεί έγγραφα
4. Είναι αποτελεσματικός στα διοικητικά του καθήκοντα
5. Είναι αποτελεσματικός στις επικοινωνιακές του σχέσεις
6. Έχει το επίπεδο γνώσεων που θα του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα τεκταινόμενα στον επιχειρησιακό χώρο και να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά
7. Αντιμετωπίζει προβλήματα γραμματειακής φύσης με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος DOS και του περιβάλλοντος WINDOWS σε προϊόντα λογισμικού (όπως επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων)
8. Προγραμματίζει τις εργασίες ενός Αυτοματοποιημένου Γραφείου χρησιμοποιώντας τοπικά δίκτυα Η/Υ και λογισμικό διαχείρισης σύγχρονου γραφείου.

Απαιτήσεις

  • Δίπλωμα ή Πτυχίο Διοίκηση Γραφείου
  • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
  • Οργανωσιακή αφοσίωση
  • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης
  • Ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
  • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς
  • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
  • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
  • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας.

Προοπτικές

Στο επάγγελμα αυτό υπάρχει μεγάλη προσφορά στελεχών, αλλά μέτρια ζήτηση για άτομα με περιορισμένη εμπειρία. Η αγορά, όμως, σήμερα παρουσιάζει υψηλή ζήτηση για ορισμένες ειδικότητες και θα παραμείνει ανοιχτή και στο μέλλον για στελέχη με ειδικά προσόντα. O Γραμματέας εργάζεται σε γραφεία δημόσιων οργανισμών ή ιδιωτικών επιχειρήσεων, που αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας.

Οι μηνιαίες αμοιβές ενός Γραμματέα με προϋπηρεσία κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ωστόσο παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ εταιρειών και οργανισμών, ή στελεχών με διαφορετικά προσόντα.

Προβλέψεις απασχόλησης Γραφέων βάση της Αρχής Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιβάλλον

Οι Γραμματείς εργάζονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου ή, κατά περίσταση, σε χώρους παραγωγής, με άνετες και υγιεινές συνθήκες εργασίας. Συναλλάσσονται με εργαζομένους, διευθυντές, στελέχη από άλλες εταιρείες, ή παράγοντες της αγοράς και του χώρου όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

Γιατί να σπουδάσεις στο American College

1. Προετοιμασία για κρατικές εξετάσεις δακτυλογράφησης
2. Προετοιμασία για πιστοποιητικό LCCI
3. Προετοιμασία για πιστοποιητικό ECDL
4. Δυνατότητα Πρακτικής εξάσκησης
5. Έμπειροι καθηγητές
6. Ολιγομελή τμήματα
7. Εκμάθηση ξένων γλωσσών
8. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Λευκωσίας
9. Αξιολογημένο Πρόγραμμα
10. Φοιτητική Χορηγία έως €3,420
11. Προσιτά Δίδακτρα
12. Πραγματική υποστήριξη σε εύρεση εργασίας
13. Φιλικό περιβάλλον
14. Ευρωπαϊκό Βραβείο European Diploma Supplement
15. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+

Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου πιο πάνω και διεκδίκησε υποτροφίες ύψους 50% για όλα τα έτη σπουδών στα Γραμματειακά!


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με ένα από τους λειτουργούς εισδοχής του American College στο πιο κάτω τηλέφωνο ή email:

Λεωφόρος Ομήρου 3, Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία
Τηλ: 22661122 | Φαξ: 22665458 | Email: [email protected]
Website: www.ac.ac.cy