Μάθε για τις ανοιχτές διαβουλεύσεις με τους νέους της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών!

Evie Economidou
Lead Editor & Media Supervisor at StudentLife

Με στόχο τη συζήτηση και την καταγραφή των αναγκών, των προβλημάτων και των εισηγήσεων που έχουν οι νέοι της υπαίθρου και των αγροτικών περιοχών, ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος διοργανώνουν σειρά ανοιχτών διαβουλεύσεων.

Οι διαβουλεύσεις θα καλύψουν τόσο τις πεδινές όσο και τις ορεινές περιοχές της Κύπρου και θα πραγματοποιηθούν στις 18/01/2020, στο Αυγόρου και την 01/02/2020 στον Αγρό, στις 10:00 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους αναφορικά με την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, την παροχή κινήτρων προς τους νέους, την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού και της νεανικής επιχειρηματικής ανάπτυξης των γεωργικών περιοχών.

Τα προβλήματα, οι εισηγήσεις και οι απόψεις που θα καταγραφούν, θα συμβάλουν στο καθορισμό μέτρων και προτεραιοτήτων για τη Νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (2021-2027) και το σχεδιασμό των επόμενων σχεδίων δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη Νεολαία (2017-2022) στους εν λόγω τομείς.

Οι συναντήσεις απευθύνονται σε νέους μέχρι 41 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή ή να μάθουν περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο ΕΔΩ  ή τηλεφωνικώς στο 22402641.

Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των νέων από όλες τις επαρχίες, σημειώνεται ότι δύναται να διευθετηθεί από τους διοργανωτές μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση προς και από τους χώρους των συναντήσεων.