Πανεπιστήμιο Λευκωσίας: Ολοκλήρωση εξαμήνου με εξ αποστάσεως αξιολόγηση!

unic-univercity-of-nicosia

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νεολαίας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διευκρινίζει ότι τo Εαρινό Εξάμηνο 2020 θα
ολοκληρωθεί διαδικτυακά σύμφωνα με:

1. τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου,
2. το Ψήφισμα της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, ημερομηνίας
20 Μαρτίου 2020,
3. το πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας των τελικών εξετάσεων όπως διαμορφώθηκε
από τις σχετικές αποφάσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας
της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Τα μαθήματα του Εαρινού Εξαμήνου 2020 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ η εβδομάδα που
αρχίζει στις 11 Μαΐου 2020, είναι η εβδομάδα ατομικής προετοιμασίας για τις εξετάσεις.
Η εξεταστική περίοδος αρχίζει στις 18 Μαΐου 2020 και τελειώνει στις 13 Ιουνίου 2020. Το
τελικό πρόγραμμα των εξετάσεων έχει ήδη ανακοινωθεί.

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ευχαριστεί θερμά τις φοιτήτριες και φοιτητές του, καθώς και την
πανεπιστημιακή του κοινότητα γενικότερα, όπως επίσης και όλους τους αρμόδιους φορείς, για την εξαιρετική συνεργασία και τη σημαντικότατη στήριξή τους.