Οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Κύπρου εισέρχονται επιτυχώς στον χώρο εργασίας!

Kyriaki Eracleous
Communication and Internet Studies - CUT 👩‍🎓
university-of-cyprus
ucy.ac.cy

Το ποσοστό εργοδότησης των αποφοίτων του Πανεπιστήμιου Κύπρου, σημειώνει μεγάλο βαθμό επιτυχίας, βγάζοντας έτσι ασπροπρόσωπη την κοινότητα του Πανεπιστημίου!

Στα πλαίσια έρευνας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Ερευνών Πεδίου (ΠΑ.Κ.Ε.ΠΕ.) όσο αφορά το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, σημειώθηκαν σημαντικά ευρήματα σχετικά με την αποτελεσματική διασφάλιση εργασίας των αποφοίτων.

Δες τι έδειξε η έρευνα:

career-search-workplace-resources-advice-students
collegexpress.com/

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 83,1% των αποφοίτων του πανεπιστημίου ασχολούνται με καθήκοντα μόνιμης σύμβασης, καθώς το 89,1% βρίσκεται σε πλήρη απασχόληση.

Από τους απόφοιτους, το 47,1% εργαζόταν πριν την αποφοίτηση τους και το ποσοστό 30% σημείωσε ότι διασφάλισε θέση στο χώρο εργασίας τρεις μήνες μετά την αποφοίτηση!

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι το 76,5% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι το αντικείμενο εργασίας τους σχετίζεται με τις σπουδές τους, ενώ πολύ ικανοποιημένοι φαίνεται να είναι και με τη φοιτητική τους εμπειρία στα πλαίσια των σπουδών τους!

Πόσο και πώς συνέβαλαν οι σπουδές τους στα εργασιακά τους καθήκοντα

marj3.com

Από την έρευνα φάνηκε ότι το 83,4% των αποφοίτων δήλωσε ότι οι σπουδές τους σημείωσαν μεγάλο αντίκτυπο στο τρέχον εργασιακό τους περιβάλλον και βοήθησαν όσο αφορά τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν στον χώρο εργασίας!

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των αποφοίτων, τα σημαντικά χαρακτηριστικά που απέκτησαν στα πλαίσια των σπουδών τους ήταν η κριτική σκέψη (86,5%), η ικανότητα συνεργασίας (83,2%) και η ικανότητα κατανόησης και ανάλυσης περίπλοκων ζητημάτων (81,2%).

Είναι πολύ σημαντικό οι φοιτητές μέσα από τις σπουδές τους να αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις, ούτως ώστε να είναι αρκετά έτοιμοι να προχωρήσουν στους χώρους εργασίας με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα!

Για εσένα πόσο εύκολο ήταν να ενταχθείς στον σχετικό με τις σπουδές σου χώρο εργασίας;

Πηγή:philenews.com