Πάρε μέρος σε έρευνα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αμοιβή €30!

Πάρε μέρος σε μια διασκεδαστική έρευνα για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και βοήθησε στην προώθηση της γνώσης! Θα δοθεί αμοιβή σε όλους τους συμμετέχοντες (30 Ευρώ)! Λάβε μέρος στην έρευνα ΕΔΩ:bit.ly/dgr2020

Oμάδα ερευνητών του New York University (csmapnyu.org) που διεξάγει μελέτες σε όλο τον κόσμο, σε καλεί να συμμετάσχεις σε έρευνα σχετικά με τη χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τους Κύπριους. Στην ομάδα ερευνητών συμμετέχει απόφοιτος του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η έρευνα αυτή έχει ήδη διεξαχθεί σε πολλές χώρες του κόσμου και έχει σκοπό να εξετάσει το πώς επηρεάζει η χρήση του Facebook άτομα που ανήκουν σε εθνικά διαιρεμένες κοινωνίες.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να συμπληρώσουν δύο σύντομα ερωτηματολόγια και θα επιλεγούν τυχαία για συμμετοχή σε μία από τις δύο δραστηριότητες:

1. Απενεργοποίηση προφίλ Facebook για μία εβδομάδα (τα άτομα που θα βρίσκονται σε αυτή την ομάδα θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν Messenger.)

2. Συνέχιση της χρήσης Facebook, και χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ενημερώνοντας τους ερευνητές για το χρόνο που αφιερώνουν στο Facebook κατά τη διάρκεια των επιλεγμένων ημερών.

Μετά την ολοκλήρωση, όλοι οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν 30 ευρώ! Λάβε μέρος στην έρευνα ΕΔΩ: bit.ly/dgr2020