Πανεπ. Κύπρου: Αίτηση για εισδοχή από υποψήφιους που πέτυχαν σε Διεθνείς εξετάσεις για το Ακαδημ. έτος 2020-2021

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό, ότι θα διαθέσει τυχόν αδιάθετες θέσεις φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα που θα προκύψουν μετά και την τελευταία κατανομή που γίνεται με βάση τη διαδικασία των Παγκυπρίων Εξετάσεων, σε υποψηφίους οι οποίοι έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις. Ως εκ τούτου, δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους, οι οποίοι παρακάθησαν διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια που έχουν τεθεί από το Πανεπιστήμιο ΚύπρουΟι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο έναρξης της φοίτησής τους.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι εν λόγω υποψήφιοι, θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

  • Είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Είναι έτοιμοι να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 
  • ‘Έχουν πετύχει στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες   

     εξετάσεις

  • Παρακάθησαν σε διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς

     εξετάσεις) τα τελευταία 3 έτη

  • Πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τις διεθνείς εξετάσεις, που έχουν τεθεί από το

     Πανεπιστήμιο Κύπρου (πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής   

     Μέριμνας (ΥΣΦΜ) www.ucy.ac.cy/fmweb – Ανακοινώσεις )

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2020-21, αρχίζει από τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020 μέχρι και την Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση, μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  [email protected]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα στοιχεία των επιτυχόντων υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2020, στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb (Ανακοινώσεις).

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα έντυπα από την ιστοσελίδα της  ΥΣΦΜ του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb (Ανακοινώσεις). Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22 894021 και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  [email protected] .