Δες τι αποφάσισε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την έναρξη της Ακαδημαϊκής χρονιάς!

Stephani Georgiou
StudentLife Chief Editor

Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε πολλές αλλαγές τόσο στην κοινωνία, αλλά και ειδικότερα στην εκπαίδευση.

Η επαναλειτουργία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων με φυσική παρουσία των φοιτητών στις εγκαταστάσεις των πανεπιστημίων ήταν κάτι αμφίβολο λόγω της κατάστασης που επικρατεί.

Μετά και τις τελευταίες εξελήξεις και τα νέα μέτρα της κυβέρνησης για αναχαίτιση της μετάδοσης του ιού, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε ότι τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα διά ζώσης και διαδικτυακά! 

Συγκεκριμένα, μετά τη συνεδρία της (στις 26 Αυγούστου 2020) η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου πήρε τις εξής αποφάσεις:

1. Όλα τα μαθήματα θα αρχίσουν όπως έχουν προγραμματιστεί στις 7  Σεπτεμβρίου 2020 και θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα διά ζώσης και διαδικτυακά.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Κάθε ακροατήριο θα χωριστεί σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα θα παρακολουθεί το μάθημα διά ζώσης και η άλλη το ίδιο μάθημα ταυτόχρονα εξ αποστάσεως. Οι δύο ομάδες θα εναλλάσσονται για την επόμενη μέρα διδασκαλίας του μαθήματος. Νοείται ότι στις περιπτώσεις που οι ανάγκες του ακροατηρίου, και ταυτόχρονα το μέγεθος του ακροατηρίου και της αίθουσας το επιτρέπει, η διδασκαλία θα γίνεται για όλους τους/τις φοιτητές/τριες με φυσική παρουσία.
  • Στις αίθουσες θα υπάρχουν κάμερες και τα μαθήματα θα μεταδίδονται ζωντανά διαδικτυακά (με τη μέθοδο livestreaming) για τους/τις φοιτητές/τριες που δεν θα βρίσκονται στην αίθουσα. Σχετική πληροφόρηση για τη διαδικτυακή σύνδεση θα σταλεί εγκαίρως από την Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής.
  • Οι ομάδες των φοιτητών/τριων για την εκ περιτροπής φυσική παρουσία θα είναι σταθερές για σκοπούς ασφάλειας και υγείας και θα καθοριστούν (μετά την ολοκλήρωση των εγγραφών) από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) και σε συνεννόηση με τα Τμήματα, εάν χρειαστεί.

2. Κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων διά ζώσης θα τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τα μέτρα φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Υγείας:

  • Απόσταση ενός μέτρου μεταξύ των φοιτητών.
  • Απόσταση διδάσκοντα/ουσας δύο μέτρων από τους φοιτητές.
  • Η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους. Την ευθύνη εφαρμογής του μέτρου θα έχει ο/η διδάσκων/ουσα.
kathimerini.com.cy

3. Διδάσκοντες/ουσες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας) θα πρέπει να καταθέτουν στην Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων σχετική τεκμηρίωση, ούτως ώστε να γίνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη διδασκαλία των μαθημάτων τους.

4. Φοιτητές/τριες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (όπως αυτές έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Υγείας) θα πρέπει να καταθέτουν στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της ΥΣΦΜ σχετική τεκμηρίωση, ούτως ώστε να γίνονται ειδικές ρυθμίσεις για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.

5. Ανεξαρτήτως του τρόπου διδασκαλίας, οι ενδιάμεσες και οι τελικές εξετάσεις για όλα τα μαθήματα θα γίνουν με φυσική παρουσία.

6. Οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων θα πρέπει να τηρούνται ευλαβικά για να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών μαθημάτων στην ίδια αίθουσα για κατάλληλη απολύμανση/ εξαερισμό των χώρων.

Σημειώνεται ότι θα σταλεί ξεχωριστή ενημέρωση σε διδάσκοντες/ουσες και ξεχωριστή ανακοίνωση στους φοιτητές/τριες σε σχέση με τη διδασκαλία.

Δες αυτούσια ολόκληρη την ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου εδώ!