Έργο VoiceIt: ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και πολιτική

Το κενό στην εκπροσώπηση της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική ζωή έχει σκοπό να μελετήσει και να γεφυρώσει το έργο VoiceIt:

Ενδυναμώνοντας τη φωνή της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην πολιτική ζωή, που διεξάγει στην Κύπρο η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου, με εταίρους από Ελλάδα (Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού), Ιταλία (Anziani e non Solo Society Cooperativa Sociale) μαζί με το Ερευνητικό Ινστιτούτο για Κοινωνική Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UNRISD).

Η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου πρόσφατα ολοκλήρωσε εθνική έρευνα μέσω διαδικτυακού ερωτηματολογίου, απευθυνόμενο προς της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, κρατικούς αξιωματούχους, πολιτικούς και το ευρύ κοινό.

Η έρευνα διερεύνησε τις αντιλήψεις για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα, εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ΛΟΑΤΚΙ+, και τις ανάγκες για πολιτική μεταρρύθμιση όπως τις αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες, καθώς και τις αποκλίσεις ανάμεσα στους συμμετέχοντες από τις τέσσερις ομάδες.

Τα αποτελέσματα της έρευνας, οι συστάσεις που απορρέουν, καθώς και τα επόμενα βήματα του έργου θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020, στις 18.00, στην Πολύχρωμη Στέγη της οργάνωσης στη Λευκωσία (Νικόδημου Μυλωνά 14, 1070, Λευκωσία).

kulturhusetstadsteatern.se

Ανάμεσα στα επόμενα βήματα προγραμματίζεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες σύσταση και λειτουργία πολυπαραγοντικής Εθνικής Ομάδας Εργασίας Προτεραιοτήτων (ΕΟΕΠ) που θα αναλάβει την ετοιμασία και προώθηση Εθνικού Σχέδιου Δράσης τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα. Μέσα στους επόμενους μήνες η Accept-ΛΟΑΤΙ Κύπρου.

Στην Ομάδα Εργασίας έχουν ήδη προσκληθεί εκπρόσωποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, αρμόδιων υπουργείων και κρατικών θεσμών, καθώς και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ οποιοιδήποτε άλλοι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν με την Accept.

Επίσης μέσα στους επόμενους μήνες στο πλαίσιο του έργου VoiceIt θα διοργανωθούν Εργαστήρια Πληροφόρησης ΛΟΑΤΚΙ+ Δικαιωμάτων με σκοπό να εξοπλίσει την κοινωνία των πολιτών, τους αξιωματούχους, και εκπρόσωπους πολιτικών κομμάτων με γνώσεις για τα κενά ως προς στην αντίληψη της κατάστασης σε σχέση με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και τις εμπειρίες της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στην Κύπρο, καθώς και τη σημασία της συμπερίληψης μειονοτήτων στην πολιτική ζωή.

timeoutcyprus.com

Θα προσφερθούν επίσης Σεμινάρια Πληροφόρησης Δικαιωμάτων και δραστηριότητες Ενδυνάμωσης για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και οργανώσεις ως προς την καλλιέργεια δεξιοτήτων που θα συμβάλουν σε πιο ενεργή συμμετοχή στον πολιτικό λόγο.

Για περισσότερες πληροφορίες για το έργο και συμμετοχή στις δράσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected], τηλ. 22253273.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον ακόλουθο σύνδεσμο: tinyurl.com/voiceCY. Για προστασία της δημόσιας υγείας θα τηρηθεί όριο στον αριθμό συμμετοχόντων καθώς και τήρηση των μέτρων κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.