Στρατηγική συνεργασία Πανεπιστημίου Frederick και Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών

Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησαν το Πανεπιστήμιο Frederick και ο Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) με στόχο την εδραίωση της μεταξύ τους συνεργασίας και περεταίρω ανάπτυξη των σχέσεών τους.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΔΑΠ κ. Παναγιώτης Μαλέκος.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργαστούν σε τομείς που υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και τεχνικό ενδιαφέρον. Πιο συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η συνδιοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και διαλέξεων, η συνεργασία στο πλαίσιο ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καινοτόμων δράσεων και πρωτοβουλιών και η ανταλλαγή προσωπικού για διεκπεραίωση διαφόρων έργων. Παράλληλα, το Μνημόνιο προνοεί την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και την παροχή δυνατοτήτων για πρακτική άσκηση των φοιτητών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Καθηγητής Γιώργος Δημοσθένους, δήλωσε: «Ένας από τους βασικούς πυλώνες του Πανεπιστημίου Frederick είναι η διασύνδεση με την κοινωνία αλλά και η συνεργασία με κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς μέσω της παροχής τεχνογνωσίας και της επιστημονικής γνώσης. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής εξωστρέφειας, υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΚΟΔΑΠ προσδοκώντας ότι η ενδυνάμωση της μεταξύ μας συνεργασίας θα αποβεί προς όφελος τόσο των δύο συνεργαζόμενων φορέων, όσο και της κοινωνίας γενικότερα».

Ο κ. Παναγιώτης Μαλέκος ανέφερε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για τη συνεργασία αυτή με ένα καταξιωμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα όπως το Πανεπιστήμιο Frederick. Θεωρούμε ότι οι καλές πρακτικές και η πρόοδος στην επιχειρηματική κοινότητα, η οποία περιλαμβάνει και τον δημόσιο τομέα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ακαδημαϊκή κοινότητα και την αμφίδρομη συνεργασία. Ο ΚΟΔΑΠ, οργανισμός δημοσίου δικαίου επιφορτισμένος με την τήρηση και διαχείριση των αποθεμάτων ασφαλείας υγρών καυσίμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, λειτουργεί σε απαιτητικό και συχνά πολύπλοκο περιβάλλον, υιοθετώντας διεθνή πρότυπα και πρακτικές και βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία και συνεργασία με αντίστοιχους κρατικούς φορείς πλείστων ευρωπαϊκών και άλλων χωρών».