Ρωσική πολιτική και διαπραγματεύσεις Διμερών Φορολογικών Συμβάσεων

Στις 6 Οκτωβρίου 2020, ανακοινώθηκε από την Ρωσική Κυβέρνηση η υπογραφή του πρωτοκόλλου της Διμερoύς Σύμβασης Διπλής Φορολογίας που διέπει τις σχέσεις της με την Μάλτα. Η συμφωνία αυτή, αναμένεται να επηρεάσει τις φοροτεχνικές στρατηγικές των εταιριών και τη δρομολόγηση κερδών μέσω της δικαιοδοσίας της Μάλτας.

Με το υπογραφέν πρωτόκολλο εξασφαλίζεται για την Ρωσική πλευρά η αύξηση του φορολογικού συντελεστή που παρακρατείται στα διασυνοριακά εισοδήματα από μερίσματα και τόκους, σε ποσοστό 15%.  Μέχρι σήμερα, η διμερής σύμβαση προβλέπει:

  • στην περίπτωση των μερισμάτων, ο εγχώριος συντελεστής παρακράτησης φόρου μπορεί να μειωθεί στο 5% εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και
  • σε περίπτωση τόκων, ο εγχώριος συντελεστής παρακράτησης φόρου μπορεί να μειωθεί στο 5% για τους τόκους που καταβάλλονται στους φορολογικούς κατοίκους της Μάλτας

Το Υπουργείο Οικονομικών της Μόσχας είχε ενημερώσει τα αντίστοιχα Υπουργεία της Μάλτας και του Λουξεμβούργου τον περασμένο Απρίλιο, καθώς και της Κύπρου, προς αναθεώρηση του συντελεστή παρακράτησης φόρου στα εισοδήματα που προέρχονται από το εξωτερικό, ενώ τα δικαιώματα εκμετάλλευσης της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν επηρεάζονται.

Η Ρωσική Κυβέρνηση δήλωσε ότι η επικύρωση του πρωτοκόλλου πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους, έτσι ώστε οι διατάξεις του να έχουν ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σε δήλωσή της η Ρωσία τόνισε ότι οι τροποποιήσεις της συμφωνίας με την Μάλτα είναι σύμφωνες με εκείνες της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής από την παρακράτηση φόρου για πληρωμές τόκων από εταιρικά ομόλογα, κρατικά ομόλογα και ευρωομόλογα. Υπενθυμίζεται ότι η Μάλτα αφαιρέθηκε από την Ρωσική μαύρη λίστα, (η οποία συμπεριλάμβανε περίπου 41 υπεράκτιες δικαιοδοσίες ως το 2014), μετά την υπογραφή της Διμερούς Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας και την πρόληψη της φοροδιαφυγής όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος, μεταξύ Μάλτας και Ρωσίας.

Σχολιάζοντας τη νέα συμφωνία με την Μάλτα, η οποία υπογράφηκε την 1η Οκτωβρίου 2020, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών της Ρωσίας, Αλεξέι Σαζάνοφ, δήλωσε: “Σήμερα έχουμε κάνει ένα ακόμη βήμα στον αγώνα για τη Ρωσική φορολογική βάση. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου από την Μάλτα για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας και εποικοδομητικού διαλόγου. Τώρα εργαζόμαστε για τροποποιήσεις των φορολογικών συμφωνιών με άλλες δικαιοδοσίες. Η επόμενη υπογραφή παρόμοιας συμφωνίας προγραμματίζεται με το Λουξεμβούργο. Οι διαπραγματεύσεις με τις Κάτω Χώρες βρίσκονται σε εξέλιξη.”

Οι αναμενόμενες εξελίξεις για το Λουξεμβούργο ίσως να είναι ακόμα λιγότερο διαχειρίσιμες, δεδομένου πώς, στην παρούσα σύμβαση, το ποσοστό παρακράτησης επί των τόκων για τους φορολογικούς κατοίκους του Λουξεμβούργου είναι μηδενικό.

Η εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών φορολογικών δικαιοδοσιών, όπως του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Κύπρου, μέσω της αναθεώρησης όλων των διμερών συμφωνιών που συνδέουν τη Ρωσία με αυτές, αναμένεται να διατηρήσει τις ισορροπίες στη Ρωσική αγορά.

Δρ. Ελένη Αποστολίδου
Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος MSc in Financial Law & International Taxation
Cyprus International Institute of Management (CIIM)