ΠΑΣΙΣΤΕ: Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών συνεχίζει να παραπληροφορεί και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη εις βάρος των κολεγίων

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΣΙΣΤΕ) απαντά στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 25/11/2020 και αναφέρει ότι “συνεχίζει να παραπληροφορεί και να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη εις βάρος των κολεγίων.”


Παραθέτουμε πιο κάτω την απάντηση μας στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών ημερομηνίας 25/11/2020.

Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο

Το Σεπτέμβριο του 2020 αριθμός κολεγίων καταχώρησε στο Διοικητικό Δικαστήριο α) προσφυγή και β) αίτηση για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής εκτέλεσης σχετικά με τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7/5/2020 και 1/7/2020 που αφορούν τη διαδικασία παραχώρησης άδειας εισόδου/θεώρησης σε φοιτητές τρίτων χωρών. Το διοικητικό δικαστήριο απέρριψε την αίτηση των κολεγίων για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής εκτέλεσης επειδή για την έκδοση τέτοιου προσωρινού διατάγματος απαιτείται ο προσδιορισμός της παρανομίας ως έκδηλης και αυταπόδεικτης (κάτι το οποίο δε θεωρήθηκε ότι ισχύει) και όχι μετά από διερεύνηση των γεγονότων.

Σχετικά με τα ζητήματα που εγείρονται από τα κολέγια (π.χ. ανεπανόρθωτης ζημιάς, πρόκλησης δυσμενέστατων και ανεπανόρθωτων συνεπειών που ανάγονται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και οικονομικής κατάρρευσης) η απόφαση του δικαστηρίου αναφέρει ότι «δε μπορούν να επιλυθούν στα στενά πλαίσια της αίτησης για έκδοση προσωρινού διατάγματος αναστολής εκτέλεσης». Επίσης, η απόφαση αναφέρει ότι «Το παρόν στάδιο, δεν είναι το κατάλληλο, προκειμένου αυτά να διερευνηθούν, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει κατά την εξέταση της ουσίας της προσφυγής, με την άνεση που εκεί προσφέρεται.».

Η πιο πάνω απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου δεν εξέτασε το κατά πόσο οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου είναι λανθασμένες, καταστροφικές και ισοπεδωτικές όπως επικαλείται η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών. Η εκδίκαση της προσφυγής των κολεγίων συνεχίζεται διαδικασία κατά την οποία το δικαστήριο αναμένεται να εξετάσει τις λεπτομέρειες της αίτησης.

Ο ΠΑΣΙΣΤΕ θέλει να δηλώσει κατηγορηματικά ότι πάντοτε οι αποφάσεις των δικαστηρίων είναι απόλυτα σεβαστές και ποτέ δεν αγνοεί οποιαδήποτε δικαστική απόφαση!

Απασχόληση Φοιτητών

Ο Υπουργός Εσωτερικών κατά τη συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στις 18/11/2020 ανέφερε ότι όλοι οι φοιτητές τρίτων χωρών μπορούν να απασχοληθούν σε εργασία συναφή με τον κλάδο σπουδών τους. Ουδέν αναληθέστερο. Κατά την συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας στις 25/11/2020 ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ανέφερε ότι οι φοιτητές που ήρθαν/έρχονται στην Κύπρο μετά τις 10/5/2019 δε δικαιούνται να απασχοληθούν ούτε σε εργασία συναφή με τον κλάδο σπουδών τους.

Εικονικοί Γάμοι

Αναφορικά με τους εικονικούς γάμους θεωρούμε ότι αν το Υπουργείο Εσωτερικών λάμβανε έγκαιρα τα απαραίτητα μέτρα, όπως π.χ. σε άλλες χώρες η τέλεση ενός γάμου προϋποθέτει τη διαμονή του συζύγου και της συζύγου στη χώρα που θα τελεστεί ο γάμος για μια περίοδο αλλά και προειδοποίηση κάποιας περιόδου από το πέρας της περιόδου διαμονής, δε θα άφηναν περιθώρια για εκμετάλλευση της διαδικασίας από τους οποιουσδήποτε.

Με ένα τέτοιο μέτρο θα αποτρέπονταν τα φαινόμενα εικονικών γάμων όπου γυναίκες από άλλες χώρες έρχονταν στην Κύπρο μία μέρα πριν το γάμο για την τέλεση του γάμου και μετά έφευγαν. Παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο Εσωτερικών γνώριζε εδώ και χρόνια ότι υπήρχε πρόβλημα με την τέλεση εικονικών γάμων δεν έκανε τίποτα!

Αιτήσεις Πολιτικού Ασύλου

Επειδή η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών κάνει λόγο για τις αιτήσεις πολιτικού ασύλου είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε ότι την ευθύνη για το πρόβλημα των αιτήσεων πολιτικού ασύλου έχει το Υπουργείο Εσωτερικών που ήταν για χρόνια θεατής της διόγκωσης του προβλήματος, χωρίς να λάβει τα απαραίτητα μέτρα! Τα κολέγια έχουν ευθύνη να προσφέρουν εκπαίδευση η οποία μάλιστα αξιολογείται, πιστοποιείται και ελέγχεται από τα αρμόδια κρατικά όργανα και όχι να διορθώνουν τις στρεβλώσεις που έχουν δημιουργηθεί από τις λανθασμένες διαδικασίες του Υπουργείο Εσωτερικών και από την πολύχρονη του αδράνεια στο να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να μας πει ποια μέτρα έλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών αναφορικά με το πρόβλημα των αιτήσεων ασύλου πριν τον Μάιο του 2020 που πήρε τις σχετικές αποφάσεις το Υπουργικό Συμβούλιο και αν αυτά τα μέτρα ήταν επαρκή.

Καλούμε τον Υπουργό Εσωτερικών να μας πει αν το κράτος με την υπερβολική καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου, την απαγόρευση της απασχόλησης σε φοιτητές τρίτων χωρών που ήρθαν στην Κύπρο μετά τις 10/5/2019 και της ταυτόχρονης διεύρυνσης των δικαιωμάτων απασχόλησης των αιτητών ασύλου έχει δώσει κίνητρα στους φοιτητές να αιτηθούν πολιτικό άσυλο.