Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Επιτρόπου Νομοθεσίας και Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας!

Το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας, δια της Επιτρόπου Νομοθεσίας κ. Λουΐζας Χριστοδουλίδου Ζαννέτου, και η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία εκπροσωπήθηκε από τον Κοσμήτορα Αχιλλέα Κ. Αιμιλιανίδη και την Αναπληρώτρια Κοσμήτορα Χριστίνα Ιωάννου, υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για παροχή εμπειρογνωμοσύνης εκ μέρους του ακαδημαϊκού-ερευνητικού προσωπικού της Σχολής προς το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Σκοπός του μνημονίου συνεργασίας είναι η επιστημονική υποστήριξη του έργου της Επιτρόπου Νομοθεσίας από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, η οποία αναλαμβάνει την παροχή εξειδικευμένης νομικής πληροφόρησης και υποστήριξης επί ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου Νομοθεσίας, όπως ο εκσυγχρονισμός, η απλοποίηση, η συμπλήρωση, η ενοποίηση, η κωδικοποίηση ή/και η αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας και η συμμόρφωση της κυπριακής έννομης τάξης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η συνεργασία θα ξεκινήσει με την ετοιμασία νομοτεχνικών μελετών από πλευράς της Νομικής Σχολής προς χρήση από το Γραφείο της Επιτρόπου Νομοθεσίας.

Η Επίτροπος Νομοθεσίας δήλωσε την ικανοποίησή της για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας και την πρόθεση για υποστήριξη του έργου του γραφείου της από τη Νομική Σχολή. Τόνισε πως υπάρχει ανάγκη για συνεχή αναθεώρηση, εκσυγχρονισμό  και επεξεργασία της νομοθεσίας και ότι η συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας είναι ευπρόσδεκτη και σημαντική, κατά το παράδειγμα και άλλων χωρών.

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, κ. Αιμιλιανίδης, εξέφρασε την ετοιμότητα της Νομικής Σχολής να συμβάλει στο έργο της Επιτρόπου Νομοθεσίας και ανέφερε πως σκοπός είναι η ετοιμασία νομοπαρασκευαστικών εκθέσεων κατά τα πρότυπα άλλων κρατών, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν κατά την επεξεργασία της νομοθεσίας, εάν η εκτελεστική και νομοθετική εξουσία το κρίνουν σκόπιμο.