Το Πανεπιστήμιο Κύπρου μεταξύ των κορυφαίων παγκοσμίως!

vivliothiki panepistimiou kiprou ucy
dafnigeo.blogspot.com

O Οργανισμός QS World Ranking / Top Universities (http://www.topuniversities.com/), ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε τον διεθνή πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων ανά θεματική περιοχή (QS World University Rankings by Subject) για το 2021.

Στη κατάταξη για το τρέχον έτος παρουσιάζονται 1.453 πανεπιστήμια παγκοσμίως, σε 5 επιστημονικές περιοχές και 51 θεματικά πεδία. Ο πίνακας κατάταξης που δημοσιεύτηκε βασίζεται σε μια σειρά από επιμέρους κριτήρια (academic and employer reputation, citations per paper and h-index), το καθένα από τα οποία υπολογίζεται με διαφορετική βαρύτητα. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα βασίζονται  σε πέραν των 100.000 απαντήσεων ακαδημαϊκών και 50.000 εργοδοτών, καθώς και στην ανάλυση επιστημονικών δημοσιεύσεων και βιβλιογραφικών παραπομπών από τη βιβλιομετρική βάση δεδομένων Scopus, απ’ όπου ελήφθησαν υπόψη δεδομένα πενταετίας.

Τρείς επιστημονικοί τομείς του Πανεπιστημίου Κύπρου βρίσκονται μεταξύ των κορυφαίων διεθνώς στον παγκόσμιο πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων στον κόσμο ανά θεματικό πεδίο για το έτος 2021. Στο πεδίο «Μηχανικής Πετρελαίου» το Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται στα κορυφαία 101-150 πανεπιστήμια παγκοσμίως, στο θεματικό πεδίο «Αρχαιολογία» κατατάσσεται στις θέσεις 151-200 μεταξύ των αντίστοιχων καλύτερων σε παγκόσμιο επίπεδο ενισχύοντας τη δυναμική του παρουσία και στον τομέα της «Εκπαίδευσης» κατατάσσεται στις θέσεις 251-300 ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως. 

Τα τρία θεματικά πεδία του Πανεπιστημίου Κύπρου κατετάγησαν ως ακολούθως:

Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης αναφερόμενος στη σημαντική αυτή επιτυχία, σημείωσε ότι το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται στη λίστα με τα κορυφαία Πανεπιστήμια παγκοσμίως, αποτελεί σημαντική διάκριση και αναδεικνύει την αριστεία του Ιδρύματος σε διεθνές επίπεδο. 

Δείτε αναλυτικά εδώ την κατάταξη με τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου όπως διαμορφώθηκαν στην κατάταξη QS World University Rankings by Subject 2021.