Τέσσερεις ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου διορίζονται σε επιστημονικές επιτροπές του Horizon Europe της ΕΕ!

Τέσσερεις ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επιλέγηκαν από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Εθνικοί Εκπρόσωποι σε τέσσερεις διαφορετικές επιστημονικές επιτροπές του Horizon Europe, το πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία, για την περίοδο 2021-2027.

Ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Καθηγητής Δρ. Μάριος Βρυωνίδης διορίσθηκε από το Υφυπουργείο ως Εθνικός Εκπρόσωπος της Κύπρου στη Διαχειριστική Επιτροπή του “Horizon Europe- Culture, Creativity and Inclusive Society”, ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ. Πάνος Παπαγιώργης διορίσθηκε από το Υφυπουργείο ως Εθνικός Εκπρόσωπος της Κύπρου στη Διαχειριστική Επιτροπή του “Horizon Europe – Health”, ο Δρ. Χρήστος Δημόπουλος επιλέγηκε για την Διαχειριστική Επιτροπή του “Horizon Europe – Civil Security for Society” και ο Δρ. Κωσταντίνος Κάτζης στη Διαχειριστική Επιτροπή του “Horizon Europe – Digital, Industry and Space”.

Οι Επιτροπές έχουν ως στόχο, ανάμεσα σε άλλα, τη διαμόρφωση του περιεχομένου του Προγράμματος Εργασίας που ετοιμάζεται και της θεματολογίας των προσκλήσεων για υποβολή ερευνητικών προτάσεων για το Horizon Europe από φορείς των χωρών μελών της ΕΕ. To Horizon Europe με προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 95 δισεκατομμύρια Ευρώ, ανακοινώθηκε επίσημα τον περασμένο Φεβρουάριο και θα ολοκληρωθεί το 2027, έχοντας ως βασικό στόχο την μεγιστοποίηση του επιστημονικού, οικονομικού και κοινωνικού αντίκτυπου των ευρωπαϊκών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία.

Ο Πρύτανης του πανεπιστημίου καθηγητής Κώστας Γουλιάμος συγχάρηκε τους ακαδημαϊκούς και ανέφερε ότι η είδηση «υποδεικνύει και αποδεικνύει εν τοις πράγμασι και αντικειμενικά το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του πανεπιστημίου μας, για το οποίο είμαστε υπερήφανοι».

Ο Δρ.Μάριος Βρυωνίδης είναι Καθηγητής Κοινωνιολογίας και Μεθοδολογίας Έρευνας και Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Ήταν ο Εθνικός Συντονιστής της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey) 2007-2012 και 2017-2019. Είναι πρόεδρος του Research Committee on Sociology of Education του International Sociological Association (2018-2022). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύγχρονη κοινωνιολογική θεωρία με εφαρμογές στην εκπαίδευση, στις ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας, στις θεωρίες του πολιτισμικού και κοινωνικού κεφαλαίου και στις κοινωνιολογικές διαστάσεις των Νέων Μορφών Εκπαίδευσης.

Ο Δρ. Παναγιώτης Παπαγεώργης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών και τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των γενετικών και επιγενετικών αλλαγών που προάγουν τον καρκίνο και τη μετάσταση. Οι μακροπρόθεσμοι ερευνητικοί του στόχοι περιλαμβάνουν την ανάπτυξη νέων στρατηγικών για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μεταφοράς φαρμάκων στους όγκους και την εμπόδιση της μετάστασης του καρκίνου.

Ο Δρ. Χρήστος Δημόπουλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής & Μηχανικής στη Σχολή Επιστημών και δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα των Επιστημών Αποφάσεων, με κάθετες εφαρμογές στους τομείς της Έρευνας σε Καταστροφές, στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Είναι επίσης συν-διευθυντής του CERIDES, του Κέντρου Αριστείας στις Επιστήμες Κινδύνου & Αποφάσεων.

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κάτζης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστήμης & Μηχανικής Υπολογιστών και Αναπληρωτής Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το Dynamic Spectrum Access και το Cognitive Radio για δίκτυα 5G, επικοινωνίες από εναέριες πλατφόρμες και επικοινωνίες που υποστηρίζουν εφαρμογές IoT-Health. Είναι επίσης ο εθνικός εμπειρογνώμονας για την Ευρω-Κβαντική Επικοινωνιακή Υποδομή και έχει σημαντική ερευνητική εμπειρία σε μεγάλο αριθμό έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και εθνικούς πόρους.