Λειτουργία Πανεπιστημίου Λευκωσίας για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021!

Με γνώμονα την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας της πανεπιστημιακής μας κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα, την διασφάλιση της ύψιστης ακαδημαϊκής ποιότητας, της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των αποφοίτων μας, της συμπερίληψης, των ίσων ευκαιριών πρόσβασης και των ίδιων μαθησιακών εμπειριών για όλους/ες τους/ες φοιτητές/ήτριες, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καλωσορίζει στη πανεπιστημιούπολή του όλη την πανεπιστημιακή του κοινότητα και ειδικά τους νέους/ες και υφιστάμενους/ες φοιτητές και φοιτήτριες.

Το Χειμερινό εξάμηνο θα αρχίσει στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 με φυσική παρουσία και με SafePass, σύμφωνα με όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας και υγείας της πολιτείας.

Πιο συγκεκριμένα, όλα τα εργαστηριακά μαθήματα θα προσφέρονται πλήρως με φυσική παρουσία. Η μεγάλη πλειοψηφία των υπολοίπων μαθημάτων, θα προσφέρονται επίσης πλήρως με φυσική παρουσία. Σε περίπτωση που η χωρητικότητα μιας αίθουσας διδασκαλίας ενός μη εργαστηριακού μαθήματος είναι μικρότερη του ακροατηρίου του μαθήματος, τότε θα εφαρμοστεί το μοντέλο της υβριδικής μάθησης με το ακροατήριο να χωρίζεται σε δύο ομάδες οι οποίες θα εναλλάσσονται στο χώρο διδασκαλίας ανά εβδομάδα, προσφέροντας έτσι την ίδια μαθησιακή εμπειρία στους φοιτητές και φοιτήτριες, αφού  θα παρακολουθούν ίσο αριθμό διαλέξεων/μαθησιακών δραστηριοτήτων με φυσική και χωρίς φυσική παρουσία. Η χρήση της τεχνολογίας Livestreaming θα προσφέρει διαδικτυακή σύγχρονη/ζωντανή μετάδοση της μαθησιακής διαδικασίας στο χώρο διδασκαλίας. Θα προσφέρεται επίσης η ευκαιρία ασύγχρονης μελέτης ψηφιακού υλικού το οποίο θα βρίσκεται στη ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης του Πανεπιστημίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από σχετική επικοινωνία με το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης και έγκριση της Πρυτανείας, κάποιο μάθημα δύναται να προσφερθεί πλήρως διαδικτυακά.

Το SafePass θα ελέγχεται κεντρικά σε κάθε κτίριο του Πανεπιστημίου, διασφαλίζοντας έτσι ότι όλοι/ες οι εισερχόμενοι/ες σ΄ ένα κτίριο διαθέτουν SafePass.

Σημειώνεται ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή όσοι και όσες δεν μπορούν να επιστρέψουν στην Κύπρο ή για οποιονδήποτε άλλο σοβαρό λόγο δεν μπορούν να παρακολουθήσουν ένα μάθημα με φυσική παρουσία, θα έχουν πρόσβαση μέσω Livestreaming σε διαδικτυακή σύγχρονη/ζωντανή μετάδοση της μαθησιακής διαδικασίας στο χώρο διδασκαλίας. Θα προσφέρεται επίσης η ευκαιρία ασύγχρονης μελέτης ψηφιακού υλικού το οποίο θα βρίσκεται στη ψηφιακή πλατφόρμα μάθησης του Πανεπιστημίου. Οι εν λόγω φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλουν ειδική αίτηση στο Πανεπιστήμιο για έγκριση για την εξαίρεση από την παρακολούθηση με φυσική παρουσία.

Σημειώνεται επίσης ότι η Ιατρική Σχολή θα λειτουργήσει με δικό της μοντέλο στη βάση των διαφόρων περιορισμών/απαιτήσεων που αφορούν στην ιατρική επιστήμη, ειδικά όσον αφορά στην απαίτηση εμβολιασμού. Διαφοροποίηση θα υπάρξει ακόμα και σε συγκεκριμένα εργαστηριακά μαθήματα του Τμήματος Επιστημών Ζωής και Υγείας.

Οι φοιτητές και φοιτήτριες θα μπορούν να εμβολιαστούν με ραντεβού στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Άλλες πρόνοιες που άπτονται της λειτουργείας του νέου ακαδημαϊκού έτους συμπεριλαμβάνονται στο υπό συνεχή επικαιροποίηση COVID-19 Πρωτόκολλο Υγείας και Ασφάλειας.

Η σχετική απόφαση της Συγκλήτου, ημερομηνίας 7 Σεπτεμβρίου 2021, και του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, ημερομηνίας 8 Σεπτεμβρίου 2021, εναρμονίζεται με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας που λήφθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, το διάταγμα που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας στις 3 Σεπτεμβρίου 2021, την ανακοίνωση του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης με ημερομηνία 24 Αυγούστου 2021, καθώς επίσης και με τις θέσεις των φοιτητικών οργανώσεων όπως αυτές κατατέθηκαν στις συναντήσεις τους με την πρυτανεία του Πανεπιστημίου. Πριν τη λήψη της πιο πάνω απόφασης διεξάχθηκε διάλογος με όλους τους εμπλεκομένους εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών και φοιτητριών, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και της συντεχνίας του προσωπικού.

Η απόφαση αυτή βασίζεται και αποσκοπεί στη(ν):

  • διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας της πανεπιστημιακής κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα·
  • διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης·
  • διασφάλιση της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών των αποφοίτων μας·
  • ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση·
  • παροχή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης·
  • παροχή της ίδιας μαθησιακής εμπειρίας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που εγγράφονται στο ίδιο μάθημα·
  • διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων·
  • παροχή ευκαιριών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να παρακολουθήσουν ενημερωτικές παρουσιάσεις στην πανεπιστημιούπολη σχετικά με την COVID-19 και τον εμβολιασμό και να αλληλεπιδράσουν με ειδικούς στον τομέα της ιατρικής και των επιστημών ζωής και υγείας, και
  • παροχή ευκαιριών στους φοιτητές και τις φοιτήτριες να εμβολιαστούν στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου.

Όλες οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου όπως εγγραφές, πληρωμές διδάκτρων, έκδοση πιστοποιητικών, ωρολογίου προγράμματος και βεβαιώσεων, λειτουργούν κανονικά τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Προς αποφυγή συνωστισμού, τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων αλλά και επίσπευσης των διαδικασιών, οι φοιτητές και φοιτήτριες προτρέπονται όπως διεκπεραιώνουν τα παραπάνω διαδικτυακά μέσω του UNIC Portal (www.portal.unic.ac.cy).

Λεπτομερείς πληροφορίες στο σύνδεσμο www.unic.ac.cy/el/fall2021/faq/.

Οι Πρυτανικές Αρχές, η Διοικητική Διεύθυνση, η Σύγκλητος και το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου εκφράζουν για μια ακόμη φορά τις θερμότατες τους ευχαριστίες σε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, για την επιτυχή διαχείριση της πανδημίας στο πανεπιστήμιο και τη διασφάλιση και αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.