Το CICLO ολοκληρώνει με επιτυχία όλες τις διεθνείς δραστηριότητες!

Το Ευρωπαϊκό έργο Erasmus+ «CICLO-Ενίσχυση των δεξιοτήτων κυκλικής οικονομίας του εργατικού δυναμικού της ΕΕ», που πραγματοποιήθηκε από το 2019-2021, ολοκλήρωσε με επιτυχία όλες τις δραστηριότητές του.

Σε αυτά τα δύο χρόνια, το CICLO κατάφερε να παράγει 5 αποτελέσματα, που βρίσκονται όλα στον επίσημο ιστότοπο του έργου- www.ciclo-project.eu – και παρουσιάζονται παρακάτω:

Οικοσύστημα Δεξιοτήτων Κυκλικής Οικονομίας και Μεθοδολογικό Πλαίσιο (eBook):

Αυτό το πλαίσιο παρέχει μια επισκόπηση πλαισίων εθνικών και της ΕΕ και ανάλυσης των αναγκών, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις για την ανάπτυξη των σχετικών πακέτων κατάρτισης και ορισμένων καλών πρακτικών για την κυκλική οικονομία. Διαβάστε το εδώ.

Πρόγραμμα Σπουδών και Βιβλιοθήκη Πηγών απόκτησης βασικών δεξιοτήτων:

Αυτό το παραδοτέο περιέχει την ανάπτυξη ενός διαδικτυακού προγράμματος σπουδών προσανατολισμένου στις υπάρχουσες ανάγκες, κι ένα πακέτο κατάρτισης για απασχολούμενους και ανέργους πολίτες της ΕΕ για να τους εξοπλίσει με βασικές δεξιότητες θέσεων εργασίας κυκλικής οικονομίας που σχετίζονται με τη διαχείριση ανακύκλωσης, ευκαιρίες επαναχρησιμοποίησης και ανακατασκευής, ανάπτυξη εξυπηρέτησης (υπηρεσίες αντί προϊόντα), προκειμένου να έχουν πρόσβαση ή να ενδυναμώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Διαβάστε το εδώ (αγγλικά).

Πολυλειτουργική και Διαδραστική Πλατφόρμα:

Με βάση το πρόγραμμα σπουδών, όλα τα διαδικτυακά στοιχεία μάθησης του έργου έχουν ενσωματωθεί σε μία πλατφόρμα μάθησης, σε συνδυασμό με τον ιστότοπο του έργου. Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη και μέσω κινητών συσκευών. Το εκπαιδευτικό πακέτο CICLO αποτελείται από 8 διαφορετικές ενότητες και παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να λάβουν πιστοποίηση μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διαδικτυακού μαθήματος. Εάν ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων κυκλικής οικονομίας, μπορείτε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα. Για τις οδηγίες χρηστών πατήστε εδώ. Όλα τα παραδοτέα είναι διαθέσιμα στα Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Σλοβακικά, Ιταλικά και Πορτογαλικά.

Εργαλεία αξιολόγησης, επικύρωσης και αναγνώρισης δεξιοτήτων:

Ανάπτυξη ενός πακέτου εργαλείων για εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς και εργοδότες, προκειμένου να αξιολογηθούν, να επικυρωθούν και να αναγνωριστούν οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν μέσω της παροχής του CICLO Πακέτου Κατάρτισης στις ομάδες-στόχους. Ρίξτε μια ματιά εδώ.

Διάχυση της Κυκλικής Οικονομίας στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Οικονομία – Πακέτο Προσαρμογής και Πολιτικής (eBook):

Ένα διαδικτυακό πακέτο προσαρμογής και πολιτικής που παρέχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές στους ενδιαφερόμενους φορείς του CICLO για το πώς να ενσωματώσουν το εκπαιδευτικό πακέτο CICLO στις συνήθεις εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, πώς να το χρησιμοποιήσουν ως συστατικό VET και πώς οι ενότητες και οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πιστοποίηση ECVET μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Βρείτε το εδώ (αγγλικά).

Διεθνές Συνέδριο και Τοπικές Εκδηλώσεις

Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2021, το CICLO διοργάνωσε ένα Διεθνές Συνέδριο, το οποίο φιλοξένησε διαδικτυακά ο επικεφαλής του έργου, CEKOV (Σλοβακία), όπου και παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του έργου. Παράλληλα, διάφοροι ομιλητές κλήθηκαν να εισαγάγουν διάφορες πτυχές της Κυκλικής Οικονομίας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Η εκδήλωση έφτασε τα 75 άτομα.

Εκτός από το Διεθνές Συνέδριο, κάθε χώρα εταίρος διοργάνωσε τοπικές εκδηλώσεις προκειμένου να προωθήσει τα αποτελέσματα του CICLO και να συζητήσει τις δυνατότητες της κυκλικής οικονομίας για το εργατικό δυναμικό στις χώρες τους.

Κάλεσμα για Δράση

Στην Κύπρο, τον περασμένο Ιούλιο, παρουσιάστηκε το Εθνικό Σχέδιο Κυκλικής Οικονομίας, το οποίο χωρίζει τις δράσεις του σε 4 πυλώνες. Διαβάστε εδώ τη συνοπτική παρουσίαση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κας Νατάσας Πηλείδου.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η ομάδα CICLO καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, όπως υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φορείς εκπαίδευσης / κατάρτισης σε εταιρείες, γραφεία απασχόλησης και εργασίας, φορείς διαπίστευσης, δήμους (δηλ. τμήματα κήπων, πάρκων και καθαριότητας) και ανοιχτά σχολεία, τοπικές κοινότητες και οργανισμούς, φορείς παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, να χρησιμοποιήσουν το πρόγραμμα σπουδών και την διαδικτυακή πλατφόρμα για να ενδυναμώσουν όλους εκείνους που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την εξειδίκευση στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Το εκπαιδευτικό πακέτο CICLO μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτο βήμα για την εκπαίδευση εργαζομένων και ανέργων της χώρας μας στην ιδέα της κυκλικής οικονομίας.

Ελάτε σε επαφή μαζί μας μέσω του επίσημου ιστότοπού μας ή για να εξετάσουμε πώς μπορεί το CICLO να σας φανεί χρήσιμο για τις δραστηριότητές σας!

Το πρότζεκτ εκπροσωπείται στην Κύπρο από το CSI – Center for Social Innovation, με το οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του [email protected].