Οι νέοι πρέπει να ασχολούνται με τα κοινά!

Άρθρα από αναγνώστες του StudentLife

Η εθελοντική συμμετοχή μου στα διάφορα προγράμματα και οργανισμούς σε πολιτικά θέματα που αφορούν την νεολαία στην Κύπρο μου έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν οι απόψεις και οι εισηγήσεις μου σχετικά με τα δικαιώματα των νέων.

Ως νέα που ασχολείται με τα κοινά αλλά και ως δικηγόρος σίγουρα θα εκδήλωνα το ενδιαφέρον μου για συμμετοχή. Είχα την τιμή να επιλεχθώ για να εκπροσωπήσω τους νέους στην Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων. Στην Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων είχα επιλεχθεί για δύο συνεχόμενες χρονιές (2017 και 2018) ως Νέα Βουλευτής στην Επιτροπή Εργασίας. Ο σκοπός ήταν να κατανοήσουν οι νέοι το ρόλο της Βουλής και των βουλευτών στην λήψη αποφάσεων που αφορούν τους πολίτες, να δώσουν οι ίδιοι το στίγμα τους για όλα όσα τους αφορούν αλλά και να ενδυναμωθεί η Δημοκρατία αφού οι «Νέοι Αντιπρόσωποι» θα έχουν ευθύνες και υποχρεώσεις για την λήψη των σωστών αποφάσεων οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον του τόπου τους.

Με τη διεξαγωγή της Βουλής των Νέων Αντιπροσώπων, οι νέοι αποκτήσαμε επίσημα φωνή, και εκφράσαμε τις απόψεις μας ως νομοθέτες εμείς οι ίδιοι. Κατανοήθηκαν ορισμοί όπως δημοκρατία, ελευθερία του λόγου με σεβασμό προς τις αντίθετες απόψεις, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτική αλλά και η συζήτηση και ο συμβιβασμός υπέρ της ύπαρξης αμοιβαίας αποδεκτής λύσης σε προβλήματα που αφορούν τους νέους. Η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων διοργανώνεται από το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου και το Cyprus Youth DiplomaCY και συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαικό πρόγραμμα Erasmus.

Η εργασιακή εμπειρία που αποκόμισα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν εξίσου σημαντική καθώς μου έδωσε τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την διαδικασία λήψης αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και στο πως εργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Παρακολούθησα τις επιτροπές και μου δόθηκε η ευκαιρία να ερευνήσω πάνω σε διάφορα θέματα που με ενδιαφέρουν. Οι απόφοιτοι νομικής με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο μπορούν να εργαστούν στα θεσμικά όργανα της ΕΕ αλλάζοντας για πάντα το επαγγελματικό τους μέλλον.

Στις μέρες μας υπάρχει πολιτική απάθεια από τους νέους προς τους θεσμούς του κράτους και πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι σχέσεις τους σε νέες βάσεις για να υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος η κοινωνία απαιτεί διαφάνεια στους θεσμούς του κράτους και απόδοση δικαιοσύνης.

Μικαέλλα Χατζηευθυμίου, Δικηγόρος/Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής