Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στα 40 Καλύτερα Πανεπιστήμια Παγκοσμίως στην Ποιοτική Εκπαίδευση!

Το Πανεπιστήμιο μοιράζεται επίσης την πρώτη θέση σε Κύπρο και Ελλάδα για τη συνολική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά του, σύμφωνα με την κατάταξη THE Impact Rankings 2022

Η κατάταξη Times Higher Education (THE) Impact Rankings 2022 κατατάσσει για άλλη μια φορά το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) στα 40 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, αναγνωρίζοντάς το ως το υπ’ αριθμό 36 πανεπιστήμιο στον κόσμο, στον τομέα της Ποιοτικής Εκπαίδευσης. Κατ’ αναλογία, τα αποτελέσματα τοποθετούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην πρώτη (#1) θέση στην Κύπρο και στη δεύτερη (#2) θέση σε Κύπρο και Ελλάδα, και μεταξύ των 15 κορυφαίων πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτόν τον σημαντικότατο τομέα.

Η αξιολόγηση του Impact Rankings είναι η μόνη που αποτιμά την επιτυχία των πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο, ως προς την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Sustainable Development Goals – SDGs), που θεωρούνται ολοένα και πιο σημαντικοί, δεδομένης της κρίσιμης δράσης που κινητοποιούν, σε ποικίλους και ουσιαστικούς για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη τομείς. Όσον αφορά στη συνολική κοινωνική και οικονομική συνεισφορά του, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας μοιράζεται την κορυφαία θέση σε Κύπρο και Ελλάδα, και κατατάσσεται μεταξύ των κορυφαίων 75 πανεπιστημίων στην ΕΕ και μεταξύ των κορυφαίων 301-400 πανεπιστημίων στον κόσμο, έχοντας σημειώσει αξιοσημείωτη άνοδο στη φετινή, διευρυμένη έκδοση της εν λόγω κατάταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή τη διευρυμένη τέταρτη έκδοση συμμετείχαν περισσότερα από 1,400 πανεπιστήμια από 106 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένης ισχυρής εκπροσώπησης από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

«Τα πανεπιστήμια διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέσω της έρευνας και της εκπαίδευσης», σημείωσε ο καθηγητής Δημήτρης Δρικάκης, Αντιπρόεδρος Διεθνών Συνεργασιών και Εκτελεστικός Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. «Τα σταθερά εξαιρετικά αποτελέσματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην κατάταξη Impact Rankings αντανακλούν τη δέσμευσή μας στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και πιστοποιούν τις καινοτόμες στρατηγικές μας για βιωσιμότητα στην πανεπιστημιούπολη, καθώς και σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, που αναλαμβάνονται σε συνεργασία με το συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο διεθνών ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών εταίρων μας», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, ο Ανώτερος Αντιπρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, υπογράμμισε την ισχυρή και αφοσιωμένη στρατηγική εστίαση του Πανεπιστημίου στην υποστήριξη της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής βιωσιμότητας: «Βιωσιμότητα για εμάς σημαίνει να λαμβάνουμε υπόψη αυτό το κάλεσμα για δράση, ενεργά και εγκάρδια, υιοθετώντας πλήρως αυτόν τον συνετό και σημαντικό χάρτη που καθορίζεται στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ώστε να θεσπιστεί η αναγκαία ατζέντα που θα οδηγήσει στην παγκόσμια αλλαγή και στην αντιμετώπιση των πιο πιεστικών κοινωνικών προκλήσεων που βιώνουμε ως σύνολο».

Η συνεισφορά του Πανεπιστημίου Λευκωσίας ως φορέα θετικής αλλαγής αντικατοπτρίζεται στις πολύπλευρες δράσεις και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της Πανεπιστημιακής Κοινωνικής Ευθύνης του. Οι δράσεις περιλαμβάνουν προγράμματα παροχής  υποτροφιών για πρόσφυγες και μετανάστες σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ένα βραβευμένο Πρόγραμμα Καθοδήγησης Νέων από μη προνομιούχες οικογένειες, καθώς και την υλοποίηση της Νέας Συμφωνίας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Ευρώπης για βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία χωρίς αποκλεισμούς. Οι πρωτοβουλίες αυτές συνδέονται και ενισχύουν τον θετικό αντίκτυπο του Πανεπιστημίου στη βιωσιμότητα σε ό,τι αφορά τους βασικούς πυλώνες που συνδέονται με τους Στόχους των ΗΕ, και συγκεκριμένα τους τομείς Έρευνα, Επιχειρήσεις, Εκπαίδευση και Κοινότητα. Αντικατοπτρίζουν επίσης σχετικά αποτελέσματα σε αρκετούς βασικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου της Μείωσης των Ανισοτήτων (SDG10) και των Αειφόρων Πόλεων και Κοινοτήτων (SDG11), ενός τομέα που συμβαδίζει με την ανάπτυξη της συνεχώς εξελισσόμενης πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου (UNIC City).

Σχολιάζοντας την πρόσφατη αυτή κατάταξη, ο Πρύτανης, Καθηγητής Φίλιππος Πουγιούτας, υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη εντυπωσιακή πορεία του Πανεπιστημίου ανάμεσα στα 40 κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο, στον τομέα της Ποιοτικής Εκπαίδευσης (SDG4): «Τα αποτελέσματα αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση και τις προσπάθειές μας για προσφορά ποιοτικής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης  προς όλες και όλους, χωρίς αποκλεισμούς».

Ο Πρύτανης Καθηγητής Πουγιούτας στάθηκε ιδιαίτερα στον απτό αντίκτυπο που έχει το Πανεπιστήμιο μέσω των δραστηριοτήτων διδασκαλίας, έρευνας και κοινωνικής προσφοράς, τις οποίες απέδωσε στις συντονισμένες προσπάθειες διδακτικού, ερευνητικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και φοιτητών και αποφοίτων σε όλα τα Τμήματα. «Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε στην επίτευξη της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Δεσμευόμαστε να ενεργούμε ως καταλύτες για αλλαγή, έχοντας επίγνωση ότι μπορούμε και πρέπει να διαδραματίσουμε ρόλο, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, στην εξέλιξη του κόσμου μας σε ένα καλύτερο, πιο συμπεριληπτικό και ειρηνικό κόσμο, πλήρως εναρμονισμένο με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών».

Η διάκριση στην κατάταξη Impact Rankings 2022 είναι η πιο πρόσφατη μιας σειράς σημαντικών διακρίσεων για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από την Times Higher Education, πιθανώς την πιο γνωστή και με τη μεγαλύτερη σε επιρροή κατάταξη πανεπιστημίων στον κόσμο. Ενδεικτικά, η σημαντικότερη κατάταξη THE World University Rankings 2022 κατατάσσει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ανάμεσα στα κορυφαία 601-800 πανεπιστήμια στον κόσμο. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας αναγνωρίστηκε επίσης από την κατάταξη THE Young University Rankings 2022  (στη θέση 179 των κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο και ανάμεσα στα κορυφαία 70 στην ΕΕ, που έχουν 50 ή λιγότερα χρόνια λειτουργίας), καθώς και από την κατάταξη THE Emerging Economies Rankings 2022 (στη θέση 122 ανάμεσα στα πανεπιστήμια των χωρών ή περιοχών που ταξινομούνται από τον Όμιλο FTSE του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου ως αναδυόμενες οικονομίες).