Οι προτιμήσεις και στάσεις φοιτητών του ΤΕΠΑΚ στα αλκοολούχα ποτά μέσα από έρευνα!

Fani Patsalidou
Communication and Internet Studies at Cyprus University of Technology
mensfitness.com

Στο πλαίσιο ενός μαθήματος που παρακολούθησα στο πανεπιστήμιο, πραγματοποίησα μαζί με ακόμα δύο συμφοιτητές μου μια ενδιαφέρουσα έρευνα σχετικά με το αλκοόλ και τους φοιτητές.

Η έρευνα αυτή διεχήθχη με ποσοτική ανάλυση, βάση ενός δείγματος 40 φοιτητών (20 φοιτήτριες και 20 φοιτητές), οι οποίοι απάντησαν σε ανώνυμα ερωτηματολόγια.

Μέσα από τη διαδικασία αυτή, μπορώ να πω πως είχαμε ενδιαφέροντα αποτελέσματα που θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας!

Ας δούμε κάποια από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας:

 

1Συχνότητα κατανάλωσης αλκοόλ

Σε εβδομαδιαία βάση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 70% των φοιτητών καταναλώνουν αλκοόλ 2 φορές την εβδομάδα, το 18% καταναλώνουν 3-4 φορές και το 8% καταναλώνει 5-6 φορές την εβδομάδα ενώ κανείς δεν απάντησε πως καταναλώνει καθημερινά.

Όσον αφορά τις φοιτήτριες, το 57% απάντησαν ότι καταναλώνουν αλκοόλ 2 φορές την εβδομάδα, το 25% καταναλώνει 3-4 φορές, το 9% 5-6 φορές την εβδομάδα, και ένα ποσοστό 4% απάντησε ότι καταναλώνει καθημερινά.

2Αναγνώριση κινδύνων και οδήγηση υπό την επίρροια αλκοόλ

Στην ερώτηση σχετικά με το πόσο ευσυνείδητοι είναι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες στους κινδύνους εξαιτίας της οδήγησης υπό την επίρροια αλκοόλ, παρατηρήθηκε ξεκάθαρα ότι οι φοιτητές δεν λαμβάνουν σχεδόν ποτέ υπόψη τους κινδύνους αυτούς, σε αντίθεση με τις φοιτήτριες.

Συγκεκριμένα, το 35% των φοιτητών απάντησε ότι μετά την κατανάλωση οδηγά συχνά, ένα άλλο 35% απάντησε ότι οδηγά σχεδόν πάντα, και ένα ποσοστό 19% οδηγά πάντα μετά την κατανάλωση. Αντιθέτως, το 42% των φοιτητριών δήλωσαν ότι σπάνια οδηγούν μετά την κατανάλωση αλκοόλ, ενώ το 31,6% απάντησε πως δεν οδηγούν ποτέ.

Σε ερώτηση που αφορούσε την τάση των δύο φύλων να ξεπερνούν το όριο κατανάλωσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (79%) όταν πίνουν ξεπερνούν το όριο, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητριών (55%) απάντησε πως δεν το ξεπερνούν ποτέ.

Συμπεράσματα:
  • Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με αυτά της προηγούμενης ερώτησης προκαλούν ένα αίσθημα ανησυχίας για τους άντρες, καθώς οι φοιτητές όχι μόνο αγνοούν τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει το αλκοόλ κατά την οδήγηση, αλλά τείνουν να ξεπερνούν και το όριο κατανάλωσης.
  • Η στάση των φοιτητών αντιπαρέρχεται αυτής των φοιτητριών, αφού αφενός οι γυναίκες δεν ξεπερνούν συχνά το όριο κατανάλωσης, και αφετέρου τείνουν να αποφεύγουν σχεδόν πάντα την οδήγηση υπό την επίρροια.

3Κριτήριο επιλογής ποτού

Τόσο οι φοιτητές όσο και οι φοιτήτριες γενικότερα τείνουν να επιλέγουν το ποτό τους με βάση περίσταση ως αρχικό κριτήριο, και ακολούθως, με βάση τη γεύση.

Μόνο στην περίπτωση των κοκτέιλ παρατηρήθηκε ότι η τιμή είναι το κυριότερο κριτήριο για την επιλογής τους.

4Λόγοι κατανάλωσης αλκοόλ

blog.esmadrid.com

Τόσο οι φοιτητές όσο και οι φοιτήτριες καταναλώνουν αλκοόλ κυρίως για λόγους διασκέδασης και χαλάρωσης (φοιτητές: 63%, φοιτήτριες: 45%).

Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι υπάρχουν δύο μικρά ποσοστά που απάντησαν πως πίνουν απλά για να νιώσουν μέλος της παρέας και όχι γιατί το θέλουν πραγματικά (φοιτητές: 12%, φοιτήτριες: 5%).

5Προτιμήσεις στα ποτά

Όσον αφορά το ποτό που προτιμούν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές επιλέγουν περισσότερο το ουίσκι, τη μπίρα και το ούζο, ενώ οι φοιτήτριες  τη βότκα, το κρασί και τα κοκτέιλ.

Εσύ τι προτιμάς; Ψήφισε πιο κάτω!