Διεκδίκησε Υποτροφίες αξίας μέχρι €13,500 στο American College!

To American College σε συνεργασία με το StudentLife σου προσφέρουν την ευκαιρία να διεκδικήσεις 1 από τις 3 υποτροφίες ύψους 50% για όλα τα ακαδημαϊκά έτη σπουδών, συνολικής αξίας μέχρι €13,500, για σπουδές σε ένα από τα πιο κάτω αξιολογημένα-πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του American College:

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Δίπλωμα, Πτυχίο)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό)
 • Διοίκηση Ξενοδοχείου (Δίπλωμα, Πτυχίο)
 • Γαστρονομικές Τέχνες (Αν. Δίπλωμα, Πτυχίο)
 • Τεχνικός Δικτύων Υπολογιστών (Δίπλωμα)
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική (Δίπλωμα)
 • Γραμματειακές Σπουδές (Δίπλωμα)

Για να δικαιούσαι να κάνεις αίτηση για μια από τις πιο πάνω υποτροφίες θα πρέπει να είσαι:

 • Kάτοχος απολυτηρίου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου μέσης εκπαίδευσης.
 • Kάτοχος πτυχίου εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισοδύναμου προσόντος (ισχύει μόνο για μεταπτυχιακά προγράμματα).

Άλλοι όροι και προϋποθέσεις:

 • Οι υποτροφίες ισχύουν για έναρξη σπουδών στις 8 Οκτωβρίου 2019.
 • Η υποτροφία δεν μπορεί να δοθεί σε τρίτο πρόσωπο.
 • Μπορείς να υποβάλεις αίτηση συμπληρώνοντας την πιο πάνω ηλεκτρονική φόρμα μέχρι 31 Αυγούστου 2019.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν σε συνέντευξη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επικοινωνήσεις με έναν από τους λειτουργούς εισδοχής του American College στο πιο κάτω τηλέφωνο ή email:

Λεωφόρος Ομήρου 3, Τ.Θ. 22425, 1521 Λευκωσία
Τηλ: 22661122 | Φαξ: 22665458 | Email: [email protected]
Website: www.ac.ac.cy

Ακολούθησε το American College:

Facebook: American College
Youtube: American College CY
Twitter:
 American College CY