Συνάντηση γνωριμίας με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει Συνάντηση Γνωριμίας (Open Day) τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020. Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά:

• Σύντομη παρουσίαση του προγράμματος θα μεταδοθεί στις 5:00 μ.μ. μέσω του καναλιού https://www.youtube.com/channel/UCKb2zNAeCf7jY8c2_pTuKGg η οποία θα οπτικογραφηθεί και θα είναι διαθέσιμη στο κανάλι και μετά την εκδήλωση.

• Από τις 5:30 μ.μ., μέλη της διευθυντικής ομάδας και του διοικητικού προσωπικού του προγράμματος θα είναι διαθέσιμα για ν’ απαντήσουν σ’ ερωτήσεις του κοινού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία:

  • Να ενημερωθούν για τη δομή, το περιεχόμενο του ακαδημαϊκού Προγράμματος ΜΒΑ, και για διακριτά του χαρακτηριστικά.
  • Να λάβουν συμβουλές αναφορικά με τα πλεονεκτήματα του μεταπτυχιακού τίτλου MBA ως επαγγελματικού προσόντος.
  • Να υποβάλλουν ερωτήσεις για τη διαδικασία αιτήσεων, επιλογής και εγγραφής, καθώς και για το πώς το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό τους προφίλ ταιριάζει στο Πρόγραμμα.
  • Να ενημερωθούν για την ανταγωνιστικότητα των αποφοίτων ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου στην αγορά εργασίας, και για την επαγγελματική τους ανέλιξη σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
  • Να θέσουν ερωτήματα και να λάβουν διευκρινίσεις για προσωπικές απορίες αναφορικά με την υποψηφιότητά τους και το Πρόγραμμα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες προτρέπονται να κάνουν προεγγραφή στη διεύθυνση https://cutt.ly/IyA0zUy έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής της συνάντησης.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις για εισδοχή την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει κανονικά το Σεπτέμβριο, 2020. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22893600, 22893630 ή 22893632.

Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα: http://intro.mba.ucy.ac.cy/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος:
https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm