Συνεργασία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστημίου Κύπρου με τον ACCA και την KPMG Κύπρου!

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σύναψη συνεργασίας με το Σύνδεσμο Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας – Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) και την εταιρεία KPMG Κύπρου. Η συνεργασία αυτή θα δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές/τριες του Τμήματος, με την υψηλότερη επίδοση, να ολοκληρώσουν και τα 13 μαθήματα του ACCA πριν από την αποφοίτησή τους.

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν από την KPMG Κύπρου θα συμμετάσχουν δύο φορές σε πρακτική άσκηση διάρκειας 5 μηνών κάθε φορά στα γραφεία της εταιρείας. Αυτό θα γίνει κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου έτους σπουδών τους. Αναμένεται να αποφοιτήσουν σε 4,5 χρόνια, αφού θα έχουν περάσει και τα 13 μαθήματα του επαγγελματικού τίτλου ACCA. Η KPMG Κύπρου θα προσφέρει μόνιμες συμβάσεις εργασίας στους φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, πριν ακόμα οι φοιτητές/τριες ξεκινήσουν την πρακτική τους άσκηση.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν, θα παρακολουθούν εξωτερικά μαθήματα κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης τους καλοκαιρινούς μήνες, για να προετοιμαστούν για τις 4 τελικές επαγγελματικές εξετάσεις του ACCA (Strategic Professional exams.) Το κόστος των μαθημάτων αυτών θα καλύπτεται από την KPMG. Οι 10 μήνες εργασιακής εμπειρίας θα επιταχύνουν την επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών/τριων, βοηθώντας τους να συμπληρώσουν νωρίτερα τις ώρες εργασίας που απαιτούνται για τον επαγγελματικό τίτλο του ACCA. Οι συμμετέχοντες/χουσες στο πρόγραμμα θα εγγραφούν επίσης στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), στο πλαίσιο της συνεργασίας που έχει ο ΣΕΛΚ με το ACCA, με κοινό σχέδιο εξετάσεων.

Ο ACCA και η KPMG αναγνωρίζουν το υψηλό επίπεδο των φοιτητών/τριων του Πανεπιστημίου Κύπρου, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό επανειλημμένων επιτυχιών στις εξετάσεις ACCA καθώς και τη μετέπειτα επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στην Κύπρο, ο ACCA συνεργάζεται αποκλειστικά με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για αυτό το πρόγραμμα και δίνει την ευκαιρία στους/ις φοιτητές/τριες του Τμήματος με την υψηλότερη επίδοση να παρακαθίσουν τις 4 τελικές επαγγελματικές εξετάσεις του ACCA προτού ακόμα ολοκληρώσουν τις 9 απαλλαγές που ο ACCA σήμερα προσφέρει στους/ις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το 2017 ο Abdul Goffar, Επικεφαλής ACCA Δυτικής Ευρώπης και Αμερικής δήλωσε: «Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται ως το #1 σε επιτυχίες, επικρατώντας πανεπιστημίων από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι σαφώς μια ένδειξη του ποιοτικού προπτυχιακού προγράμματος που προσφέρεται, αλλά και του επιπέδου διδασκαλίας».