ΤΕΠΑΚ: Έκτακτη υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-21!

Γίνονται εκτάκτως δεκτές αιτήσεις από φοιτητές που επιθυμούν να μετεγγραφούν σε προγράμματα πτυχίου στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Η έναρξη φοίτησης αφορά το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-21, τα μαθήματα του οποίου αρχίζουν το Σεπτέμβρη του 2020.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2020.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Εξωτερικές μετεγγραφές: Πρόσωπα που φοιτούν σε ίδρυμα ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

Εσωτερικές μετεγγραφές: Φοιτητές του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου που επιθυμούν να αλλάξουν πρόγραμμα σπουδών.

Αναλυτικές πληροφορίες ως προς τη διαδικασία και τα κριτήρια μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο  http://bit.ly/transferprocedurecut .

Για απευθείας υποβολή αίτησης πατήστε εδώ http://bit.ly/transferapplicationcut.

Κατά την υποβολή της αίτησης θα χρειαστεί να επισυναφθούν τα ακόλουθα:

  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο σας
  • Αναλυτική βαθμολογία Παγκύπριων Εξετάσεων
  • Έκθεση με συνοπτική αναφορά στους λόγους που ζητάτε μεταγραφή
  • Πρόσθετα δικαιολογητικά που ενισχύουν/υποστηρίζουν το αίτημα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποτείνεστε στο Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, τηλ. 25002710/11, [email protected]