Η “viral” δράση της Νεολαίας των Φίλων της Γης Κύπρου για την κλιματική κρίση!

Λεμεσός, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020 – Με αφορμή την αδράνεια των αξιωματούχων στη λήψη δραστικών και άμεσων μέτρων για την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, η νεολαία των Φίλων της Γης Κύπρου προέβη σε μία συμβολική εικαστική δράση.

Μέλη της οργάνωσης ανέρτησαν πανό σε μνημεία που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της Λεμεσού. Τα πανό που αναρτήθηκαν περιείχαν συνθήματα κατά της αδράνειας των αξιωματούχων προς την κλιματική κρίση, αλλά και γεγονότα που αποτελούν συνέπειες αυτής.

Το 2018, η Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών, εξέδωσε μια εκτεταμένη αναφορά όσον αφορά την Κλιματική Αλλαγή. Με απλά λόγια, το επιστημονικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών λέει ξεκάθαρα ότι έχουμε σχεδόν μια δεκαετία να περιορίσουμε την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης σε 1.5 βαθμό κελσίου με πιθανότητα 66%.

Στις 28 Νοεμβρίου 2019, το Ευρωπαϊκο Κοινοβούλιο κήρυξε την Ευρώπη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για το Κλίμα. Πότε θα δράσει η Κυπριακή Κυβέρνηση στο έκτακτο της κλιματικής κρίσης;

Η Νεολαία των Φίλων της Γης Κύπρου (Young Friends of the Earth Cyprus) είναι μέρος των Φίλων της Γης Κύπρου (Friends of the Earth Cyprus) που είναι μια περιβαλλοντική, μη-κυβερνητική και μη-κερδοσκοπική, οργάνωση όπου ανήκει στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές δίκτυο των Φίλων της Γης.

Η οργάνωση αγωνίζεται για μια σειρά από τοπικά, εθνικά, περιφερειακά (Μεσογειακά και Ευρωπαϊκά) και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα.

Στόχος της οργάνωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της προώθησης περιβαλλοντικά βιώσιμων και κοινωνικά δίκαιων πολιτικών. Πρόκειται για μία ακτιβιστική οργάνωση με σκοπό τη διατήρηση της ομορφιάς του τόπου μας ζώντας σε αρμονία με τη φύση σε μία βιώσιμη και δίκαιη κοινωνία.

Facebook page: https://www.facebook.com/YFoECyprus