27η ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ (1-8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020)!

Το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) οργανώνει και συντονίζει για 27η χρονιά την Εβδομάδα Εθελοντισμού (18 Δεκεμβρίου), υπό την υψηλή προστασία της κ. Άντρης Αναστασιάδου, Επίτιμης Προέδρου του, με σκοπό να αναδείξουμε τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών του ΟΗΕ (5η Δεκεμβρίου) και να προωθήσουμε το μήνυμα, τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού.

Την Εβδομάδα Εθελοντισμού (18 Δεκεμβρίου) κορυφώνονται οι εθελοντικές δραστηριότητες αλλά οι εθελοντικές δράσεις μπορούν να επεκταθούν, να προγραμματιστούν και να διοργανωθούν καθόλη τη διάρκεια του χρόνου διότι ο εθελοντισμός δεν περιορίζεται από τον τόπο και τον χρόνο

Με αφορμή την Εβδομάδα Εθελοντισμού σας προσκαλούμε να προγραμματίσετε/οργανώσετε τη δική σας εθελοντική δραστηριότητα με σκοπό να αναδείξουμε το μεγαλείο του εθελοντισμού

Διοργανώστε δραστηριότητες αλλά εφαρμόστε ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Λόγω της πανδημίας CoVID19, ο κάθε φορέας διασφαλίζει να εφαρμόσει πιστά όλα τα μέτρα ασφάλειας, πρωτόκολλα και διατάγματα που ανακοινώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Τι μπορείτε να κάνετε
(Ενδεικτικά καθιερωμένα παραδείγματα τα οποία ΠΡΕΠΕΙ να διαμορφωθούν αναλόγως, για να εφαρμοστούν τα μέτρα ασφάλειας, λόγω της πανδημίας COVID-19: 

  • κοινωνική προσφορά σε εθελοντικές οργανώσεις /ΜΚΟ, κρατικές υπηρεσίες
  • να οργανώσετε ένα εθελοντικό έργο κοινοτικής ανάπτυξης
  • να βοηθήσετε περιπτώσεις ευάλωτων προσώπων, ομάδων ή οικογενειών που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό και χρειάζονται τη βοήθεια μας
  • να αναλάβετε τη συντήρηση κάποιου ιστορικού, εθνικού, εκκλησιαστικού χώρου, ή να προάγετε τη θρησκευτική και πολιτιστική παράδοση να αναλάβετε δραστηριότητα δεντροφύτευσης, δημιουργίας/βελτίωσης πάρκων, ένα περιβαλλοντικό έργο στην κοινότητα, καθαριότητα κάποιου χώρου, ή δραστηριότητα προστασίας και φροντίδας των ζώων, ανακύκλωση, κ.ά.
  • να οργανώσετε εθελοντική αθλητική δραστηριότητα για ενίσχυση κάποιου κοινωνικού σκοπού
  • να παρέχετε επαγγελματικές υπηρεσίες δωρεάν σε κάποια οργάνωση, ομάδα ή οικογένεια
  • να οργανώσετε εκδήλωση αναγνώρισης των εθελοντών σας ή της ομάδας του φορέα σας για το κοινωνικό/εθελοντικό τους έργο
  • οποιαδήποτε δραστηριότητα που να προωθεί τις αρχές και τις αξίες του εθελοντισμού Η
  • συμβολή στις εκστρατείες του ΠΣΣΕ 

Περίοδος διεξαγωγής δράσεων:

Οι εθελοντικές δράσεις μπορούν να προγραμματιστούν και να διεξαχθούν την Εβδομάδα Εθελοντισμού (18 Δεκεμβρίου) ή οποιοδήποτε μήνα του τρέχοντος ή του επόμενου έτους

Προβολή δράσεων στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων:

Στείλετε μας τη δράση που θα οργανώσετε για να περιληφθεί στο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων το οποίο δημοσιοποιείται σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα ενημέρωσης ως εξής

Συμπληρώσετε και υποβάλετε το σχετικό έντυπο μέσω της ιστοσελίδας του ΠΣΣΕ www.volunteerism-cc.org.cy (στο σημείο Καταχώρηση Δραστηριοτήτων Εθελοντισμού) το αργότερο μέχρι τις 16 Νοεμβρίου 2020